Transport av modulerna för Järnefeltin koulu veckorna 45/21 – 4/22

Rutten för dessa transporter är planerad så att man kör från rv 25 till Tynniåsvägen, fortsätter längs Maksjokivägen till Lärarvägen och längs Helsingiusvägen till skolan. Modulerna är breda, dvs. 7 m.
Under transporten tas trafikljusen bort på Maksjokivägen vid Maksjoen koulu.

För mer information kontakta planeringsingenjör Timo Mäkinen, tfn 050 567 5900.

Relaterade nyheter:

Share This