Statsminister Antti Rinne besöker Lojo huvudbibliotek 4.7.2019

Lojo huvudbibliotek med i regeringens biblioteksrunda

Under sommaren reser statsminister Antti Rinnes regering runt i landet för att diskutera sitt regeringsprogram med finländarna.  Diskussionsmötena ordnas på tiotals bibliotek runt om i Finland. Syftet med biblioteksrundan är att redogöra för regeringens viktigaste mål och få respons på regeringsprogrammet. Statsminister Rinne deltar i mötet vid Lojo huvudbibliotek torsdag 4.7.2019 kl. 10.00 – 11.00.

”Regeringsprogrammet offentliggjordes i Helsingfors centrumbibliotek Ode: direkt till finländarna, bland folket och i bildningens hemvist. Nu vill vi fortsätta vår diskussion med folket under en biblioteksrunda. Biblioteksväsendet utgör en hörnsten i den finländska bildningen och erbjuder oss också många gemensamma mötesplatser.  Dessutom är bibliotek förknippade med en bra finländsk princip: det vi har till låns ska lämnas tillbaka i gott skick”, säger statsminister Rinne.

#kirjastokiertue #biblioteksrunda

Tid: 4.7.2019 kl. 10.00 – 11.00
Plats: Lojo huvudbibliotek, Karstuvägen 3, 08100 Lojo

bild: Laura Kotila/statsrådet

Relaterade nyheter:

Share This