Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger inte coronarestriktionerna i Nyland efter den 15 mars

Det beslut om hälsosäker användning av utrymmen för kunder och allmänhet som är i kraft i Nyland upphör tisdagen den 15 mars. Efter det finns det inte längre inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde några gällande restriktioner som myndigheten infört. Epidemin är dock inte över och regionförvaltningsverket följer noga med läget.

Även om beslutet om hälsosäker användning av utrymmen som Regionförvaltningsverket i Södra Finland har meddelat upphör att gälla också i Nyland, är paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller allmänna hygienkrav fortfarande i kraft i hela Finland. Den gäller utan särskilt myndighetsbeslut alla utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för kunder och deltagare och är i kraft till och med den 30 juni 2022.

Läs mer:
https://avi.fi/sv/pressmeddelande/-/tiedote/69935003

Relaterade nyheter:

Share This