Möjliga exponeringar för coronaviruset i ABC Lojo lokaler 28.2.2021

Enheten för smittsamma sjukdomar i Lojo har inte någon information om de personer som besökte Lojo ABC vid tidpunkten i fråga. Vi ber därför personer som har besökt Lojo ABC att vara särskilt uppmärksamma på symtom på coronavirusinfektion.

En person som konstaterats vara coronapositiv har varit i ABC Lojo på Hossanmäentie under smittsamhetstiden. Personer som besökte Lojo ABC onsdag 28.2.2021 kl. 15.30 – 16.30 kan ha blivit utsatta för en coronavirusinfektion.

Enheten för smittsamma sjukdomar i Lojo har inte någon information om de personer som besökte Lojo ABC vid tidpunkten i fråga. Vi ber därför personer som har besökt Lojo ABC att vara särskilt uppmärksamma på symtom på coronavirusinfektion, t.ex. feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- eller smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet.

Om du får minsta symtom på coronavirussmitta och misstänker du har blivit smittad ska du snabbt kontakta hälso- och sjukvården, under tjänstetid din egen hälsostation tfn 044 369 2901 och övriga tider jourhjälpen, tfn 116117. Dessutom kan du göra en elektronisk symtombedömning och boka tid för ett coronatest på adressen www.koronabotti.hus.fi. Det är viktigt att alla misstankar om coronavirus undersöks genom laboratorietest. Om det konstateras att du har en coronavirusinfektion, är det viktigt att utreda var du har smittats och vilka andra personer som eventuellt har smittats av dig. Smittspårning görs för att identifiera smittkedjor och förhindra spridning av epidemin.

Om du får ett exponeringsmeddelande via applikationen Coronablinkern i din telefon ska du söka dig till coronatest. Dessutom rekommenderar vi frivillig karantän för alla som har fått ett exponeringsmeddelande via Coronablinkern. Rekommendationen gäller även dem som har testat negativt och vaccinerats.

Vi påminner fortfarande om att det i detta skede rekommenderas att man undviker nära kontakter. Om mar symtom ska man inte ta sig utanför hemmet, till skolan, arbetet eller till hobbyerna. Om man får symtom ska man söka sig till coronatest. För att förhindra smittspridning ska man iaktta god hand- och hosthygien och hålla säkra avstånd och om det inte går att hålla säkra avstånd ska man använda munskydd.

Relaterade nyheter:

Share This