Hastighetsbegränsningar som dämpar vibrationerna från tågtrafiken i kraft i Lojo fr.o.m. 29.3.2020

sinisiä valojuovia

Trafikledsverket fortsätter att mäta vibrationerna i områdena

Trafikledsverket har fattat ett beslut om hastighetsbegränsningar för tågtrafiken i Lojo, Vichtis, Björneborg, Ulvsby, Nakkila, Muhos och Kouvola. Hastighetsbegränsningarna träder i kraft 29.3.2020. Den tunga tågtrafiken har orsakat vibrationer i bostäder i närheten av banan.

I början av året skickade Trafikledsverket sin plan om hastighetsbegränsningar för den tunga tågtrafiken (över 3 000 t) på remiss. Hastighetsbegränsningarna träder i kraft som sådana i Björneborg, Ulvsby, Nakkila, Muhos, Kouvola och Vichtis samt på ett aning längre begränsningsområde än ursprungligen planerat i Lojo.

I remissvaren förhöll man sig huvudsakligen positivt till begränsningarna. En del kommuner önskade längre begränsningsområden, men trafikidkarna framförde däremot oro över begränsningarna. I besluten tog man även i beaktande risken för att tågen eventuellt fastnar i backar.

Hastighetsbegränsningarna gäller tills vidare. ”Hastighetsbegränsningsområdena fastställdes med beaktande av befolkningstätheten upp till 300 meter från banan samt jordmånen och banans trafikförhållanden. I praktiken är områdena dock cirka 500 meter längre i båda ändar, eftersom hastigheten kan ökas först när den sista vagnen har lämnat begränsningsområdet”, berättar Markku Nummelin, direktör för järnvägstrafiken.

Trafikledsverket fortsätter att mäta vibrationerna i områdena. ”På basis av resultaten från testkörningar minskar en hastighetssänkning till 50 km/h avsevärt mängden vibrationer, men vi vill även följa upp hastighetsbegränsningarnas effekter och vi fortsätter att utveckla tekniska lösningar”, säger Nummelin.

https://vayla.fi/ymparisto/melu-tarina

Kundkontakter:
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenteen-asiakaspalvelu1
Trafikens kundservice, tfn 0295 020 600

Relaterade nyheter:

Share This