En tredje omgång av coronavaccinationer inleds i Lojo 20.9.2021

Vi inleder en tredje omgång av coronavaccinationer måndag 20.9.2021 för följande grupper:

Personer med svår immunbrist, det ska ha gått minst 2 månader sedan den andra vaccindosen

• organtransplantation
• stamcellstransplantation
• svår eller medelsvår medfödd immunbrist
• immunosuppressiv cancerbehandling
• behandling av autoimmuna sjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel eller JAK-hämmare
• dialys och svår kronisk njursvikt
• långt framskriden eller obehandlad HIV-infektion
• något annat svårt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av en läkare

I begränsad omfattning social- och hälsovårdspersonalen , det ska ha gått minst 6 månader sedan den andra vaccindosen

• personal som vårdar coronapatienter (personalen bland annat i Arvi, avd. 5, akutmottagningen i Tynnismalm och Pusula, personal inom hemvården )
• personal som hanterar coronaprover
• personal som vårdar personer som är utsatta för en svår coronasjukdom (personalen inom boendeservicen med heldygnsomsorg)

För det mesta vaccineras personalen vid sina egna enheter mån 20.9 – ons 22.9. Enhetschefen informerar om arrangemangen. Vid behov kan personalen också komma till walk in-vaccinationer. I fortsättningen kommer vaccinationen av dessa grupper att ske i samband med normal coronarvaccination.

Walk in-vaccinationer ordnas i den gröna korridoren i Centrums hälsostation (Ojamogatan 36, Lojo) ingång via huvuddörren, följ skyltarna, för både personalen och personer med immunbrist:

Mån 20.9 kl. 13-16,
Tis 21.9 kl. 9 -19
Ons 22.9 kl. 9 – 16

Vaccinet är Moderna Spikevax®. THL har instruerat att den tredje dosen kan ges med Moderna oavsett vilket vaccin de två första doserna har varit, dvs. så kallad korsanvändning av vacciner. Studier har visat att korsanvändningen är säker och effektiv.

Man har kommit överens med aktörer vid HUS Lojo och Karviainen som ordnar vaccinationer om att kommunerna i fråga om personalen vaccinerar de anställda som är berättigade till vaccination flexibelt oberoende av hemkommun.

Relaterade nyheter:

Share This