Coronasituationen i Lojo är fortfarande aktiv – rekommendationen om munskydd preciseras

Lojo stad nyheter_Coronavirus

Med anledning av detta rekommenderas användning av munskydd i offentliga inomhuslokaler och allmänna sammankomster där närkontakt inte alltid kan undvikas. Dessutom rekommenderas att man inte ordnar privata tillställningar för mer än 20 personer.

Coronasituationen i Lojo är fortfarande aktiv – rekommendationen om munskydd preciseras

Den här veckan konstaterades ett fall av coronavirussmitta i Lojo, det första på en månad. Hälsovården har nått de personer som blivit exponerade och de förordnas i karantän i 14 dygn från exponeringsdagen.

Vi påminner om god hand- och hosthygien samt om säkerhetsavstånd och om användning av munskydd enligt rekommendationerna. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har 24.9.2020 utfärdat en uppdaterad rekommendation om användning av munskydd. I upptrappningsfasen och spridningsfasen av coronaepidemin rekommenderas att man förutom i kollektivtrafiken använder munskydd även mer allmänt. Som upptrappningsfas av coronaepidemin definieras en situation där den regionala incidensen är cirka 10–25 fall per 100 000 invånare per 14 dygn.  I spridningsfasen sprider sig coronaviruset regionalt eller mer övergripande. Incidensen är cirka 18-50 fall per 100 000 invånare per 14 dygn.

Vi är inte i den här fasen i Lojo. Situationen i Nyland i huvudstadsregionen är dock mer oroande. Med anledning av detta rekommenderas användning av munskydd i offentliga inomhuslokaler och allmänna sammankomster där närkontakt inte alltid kan undvikas.  Dessutom rekommenderas att man inte ordnar privata tillställningar för mer än 20 personer. Enheten för smittsamma sjukdomar i Lojo stad övervakar utvecklingen av situationen och bestämmer tillsammans med pandemiledningsgruppen tidpunkten då rekommendationerna som gäller i upptrappningsfasen eller spridningsfasen eventuellt utvidgas.

Om du misstänker att du smittats med coronaviruset kan du boka tid för ett coronatest på tjänsten Coronaguiden på adressen: https://koronabotti.hus.fi/. Du kan fortfarande ta ett  coronavirustest inom HUS område även genom att enligt den egna kommunens anvisningar ringa coronarådgivningsnumret, hälsostationen, Jourhjälpen eller tjänsten Omaolo. Kom ihåg att lugnt stanna hemma medan du väntar på  testresultatet.

Du kan också ladda ner  Coronablinkern i din smarttelefon. Det är en applikation som tagits fram av Institutet för hälsa och välfärd och ger dig information om du enligt applikationen har blivit exponerad för coronaviruset. Ladda ner applikationen från appbutiken i din telefon.
Mer information om Coronablinkern på adressen:  https://koronavilkku.fi/sv/

Vi påminner om god hand- och hosthygien samt om säkerhetsavstånd och om användning av munskydd enligt rekommendationerna.

Relaterade nyheter:

Share This