Bli av med oinbjudna gäster – Staden och invånarna tillsammans mot skadliga främmande arter

I den nationella portalen för invasiva främmande arter hittar du en anmälningskanal för skadliga främmande arter som förekommer i Finland samt identifierings- och bekämpningsanvisningar.

Det är ingen dags att bekämpa främmande arter

Har du fått en oinbjuden gäst i din trädgård, med andra ord en skadlig främmande art? Nu är det dags att vidta bekämpningsåtgärder! Vår och försommar är den bästa tiden för att bekämpa främmande arter när arterna inte ännu har kunnat öka sig.

Till stöd för bekämpningen av främmande arter har alla medborgare tillgång till ett omfattande informationspaket om identifiering och bekämpning av främmande arter. I den nationella portalen för invasiva främmande arter finns artspecifika identifierings- och bekämpningsanvisningar samt mycket annan information om invasiva främmande arter. Observationer av invasiva främmande arter rapporteras också till tjänsten. Tjänsten finns på www.vieraslajit.fi

❗  Läs mer  Meddelande från miljöskyddet i Lojo .

Relaterade nyheter:

Share This