Trädfällning

Om fällning av träd på den egna tomten ska man kontakta byggnadsinspektör Juhani Järvinen vid byggnadstillsynen, tfn  0500 475 158.

Om parkskogar som gränsar till tomter eller träd som ska fällas i parker ska man kontakta stadens parkavdelning Kirsti Puustinen, ledande stadsträdgårdsmästare, tfn 0500 472 630.

 

Related to the subject: