Odlingslotter

Hyran är 31,50 euro för en lott (Ojamo) och 42,00 euro för en lott med vattenpost (Immogatan). På grund av hyresperiodens längd omfattas hyran inte av mervärdesskatt.

Hyrestiden är 15.5–30.9.

Odlingsglotterna plöjs på hösten och harvas på våren, om väderleken medger det.

Ansökan om odlingslott

Odlingslotter kan bokas per e-post asiakaspalvelukeskus(a)lohja.fi eller genom att ringa till kundservicecentret 040 188 6100.

Odlingslotten är uthyrd till den som bokat den ända tills den som bokat lotten eller staden säger upp avtalet. Lotten kan sägas upp genom att e-postmeddelande till asiakaspalvelukeskus(a)lohja.fi eller per telefon på 040 188 6100.

Skötsel av odlingslotterna

Stadsträdgårdsmästaren ansvarar för vår- och höstskötseln av odlingslotterna (Kirsti Puustinen, tfn 050 047 2630, kirsti.puustinen(a)lohja.fi).

Hyresområden

Immogatan (vattenpost)
Bredvid Ojamoplanen
Öppna i karttjänsten

 

Related to the subject: