Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä ja terapeuttista, kielen, puheen ja äänen häiriöiden tutkimista, hoitoa ja kuntoutusta.

Puheterapia pyrkii vaikuttamaan niihin perusvalmiuksiin, jotka ovat kielellisen kanssakäymisen edellytyksiä. Tällaisia ovat mm.

  • keskittyminen ja vastavuoroisuus
  • kuullun ja nähdyn hahmottaminen
  • muistaminen ja jäsentäminen
  • kielellisten käsitteiden hallinta sekä
  • puhe-elinten toiminta.

Puheterapeutti tekee diagnoosinsa testien ja kliinisten havaintojen perusteella sekä arvioi, millaista kuntoutusta asiakas tarvitsee ja kuinka kauan. Terapian seuranta ja tulosten arviointi ovat oleellinen osa puheterapiaa.

Palvelut ovat maksuttomia. Asiakkaat tulevat neuvolan tai sairaalan lähetteellä.

Puhelinajat
ma  klo 8.30 – 10.00
ke   klo 14.30 – 15.30

Vappu Ahervo, puheterapeutti, p. 044 369 2223
Mäntynummenkuja 7 A, 08500 Lohja.
Vastuualueet: Lohjan keskustan, Mäntynummen (osa), Roution alueen alle kouluikäiset lapset.

Heini Ovaska, puheterapeutti, p. 044 369 2224
Mäntynummenkuja 7 A, 08500 Lohja.
Vastuualueet: Nummentaustan ja  Ojamon  alueen alle kouluikäiset lapset.

Pauliina Eilomaa
, puheterapeutti, p. 044 374 0066
Mäntynumenkuja 7 A, 08500 Lohja.
Vastuualueet: Virkkalan ja Mäntynummen (osa) alle kouluikäiset lapset.

Maija Henriksson, puheterapeutti, p. 044 374 0424
Keskustan terveysasema ja Nummen neuvola.
Vastuualueet: Lohjan ruotsinkieliset alle kouluikäiset lapset, Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan alle kouluikäiset lapset.

Aikuiset, perusterveydenhuollon osastoilla olevat, puheterapiaa tarvitsevat potilaat hoidetaan ostopalveluna.

Puheterapian esitietolomake

Puheen ja kielen kehitys

Äännevirheet ja änkytys

Puheterapia

Asiakkaat tulevat neuvolan tai sairaalan lähetteellä.

Palvelupaikat:

Palvelun vastuutaho:

Lohjan kaupunki

Tuottaja:

Lohjan kaupunki