Sosiaali- ja terveyspalvelut

Opiskelu­terveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää opiskelijan terveyttä sekä hyvinvointia, järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalveluja, sekä edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin ovat oikeutettuja lukioiden, ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulun opiskelijat, joiden opiskelu on päätoimista ja kestää vähintään kaksi kuukautta. Opiskeluterveydenhuollon palvelut eivät koske oppisopimusopiskelijoita.

Terveydenhoitajan tehtäviin kuuluvat mm. terveystapaamiset. Tämän lisäksi terveydenhoitaja huolehtii sairauksien sekä tapaturmien ensiavusta ja kirjoittaa tarvittaessa poissaoloselvityksen sairauden tai muun syyn takia.

Asioidessasi opiskeluterveydenhuollossa tietojasi ja kertomaasi käsitellään luottamuksellisesti.