Neuropsykologi

Neuropsykologi tarjoaa neuropsykologisia tutkimuksia ja ohjaus/kuntoutuskäyntejä sekä päiväkotien ja koulujen konsultointia.

Neuropsykologin puhelinaika perheille sekä varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstölle ma- pe klo 10 – 12, p. 044 374 0095. Tuki oppimisvaikeuksiin, tarkkaavaisuusvaikeuksiin, autismikirjoon ym. neurokirjon ja kehityksellisiin häiriöihin liittyvissä kysymyksissä ja huolissa.

 

Palvelut on suunnattu n. 5  – 18 -vuotiaille lapsille ja nuorille.

Neuropsykologin tutkimuksiin ohjaudutaan perheneuvolan, koulupsykologin tai lastenneurologin kautta. Tutkimuksia tarvitaan kun halutaan selvittää laaja-alaisesti lapsen tai nuoren tiedollisia ja taidollisia valmiuksia tukitoimien suunnittelemiseksi tai diagnostisiin kysymyksenasetteluihin liittyen. Tutkimukseen lähettämisen syitä ovat esim.

  • kokonaiskehityksen tason selvittäminen
  • kielelliset tai visuaalisen hahmottamisen erityisvaikeudet
  • tarkkaavaisuushäiriöt
  • oppimisvaikeudet
  • autismikirjon häiriöt
  • lasten ja nuorten neurologisten sairauksien ja vammojen kognitiivisten vaikutusten arviointi

Neuropsykologisen ohjaukseen tai kuntoutukseen ohjautuminen edellyttää neuropsykologin tekemää tutkimusta ja kuntoutussuositusta. Tavoitteena on vahvistaa kouluikäisten lasten ja nuorten oppimis- ja toimintakykyä sekä myönteisen minäkuvan ja motivaation kehittymistä. Osa ohjaus- ja kuntoutuskäynneistä toteutetaan koulukäynteinä.

Neuropsykologin yhteystiedot

Neuropsykologi Hanna Mäntynen
Mäntynummenkuja 7 A, 08500 Lohja
sähköposti: hanna.mantynen(a)lohja.fi
p. 044 374 0095