Lastensuojelu

LASTENSUOJELU

Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutetaan silloin, kun lapsi ja perhe ovat lastensuojelun asiakkaina. Asiakassuunnitelman laatiminen, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanotto sekä sijaishuollon järjestäminen ja jälkihuolto ovat toteuttamiskeinoja lapsen hyvinvoinnin viimesijaisessa turvaamisessa.

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä koordinoi lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelutyötä ja yksittäisen lapsen asiakasprosessia.

Valtaosa lapsi- ja perhekohtaisesta lastensuojelusta toteutuu lapsen ja perheen elämäntilanteen paranemiseen ja kuntoutumiseen tähtäävillä avohuollon tukitoimilla. Tukitoimia suunnitellaan ja niistä sovitaan mahdollisimman pitkälle lapsen ja perheen kanssa yhdessä ja ne perustuvat kirjalliseen asiakassuunnitelmaan.

Jos avohuollon tukitoimin ei kyetä riittävästi auttamaan lasta, on hänellä oikeus huostaanottoon ja sijaishuoltoon. Sijaishuollolla tarkoitetaan lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella joko perhehoidossa tai laitoksessa. Sijoitus voi tapahtua myös lapsen sukulaisperheeseen.

Sijoituksen päättymisen jälkeen lapsi tai nuori saattaa olla pitkään erityisen tuen tarpeessa ja tätä tukea tarjotaan jälkihuoltona. Jälkihuollon tarkoituksena on helpottaa lapsen tai nuoren kotiutumista tai itsenäistymistä.

Seuraavaa valtakunnallista lomaketta voi käyttää lastensuojeluilmoituksen tekemisessä:

Lastensuojeluilmoitus, linkki THL:n valtakunnalliseen pohjaan

Lastensuojeluilmoituksen voi lähettää sähköpostilla: sosiaalipalvelut@lohja.fi tai kirjeitse osoitteeseen Laurinkatu 50, lapsiperheiden sosiaalipalvelut. Sähköpostin välityksellä otetaan vastaan ainoastaan lastensuojeluilmoituksia eikä sähköpostitse käsitellä muita asiakasasioita.

Kiireellisissä tilanteissa tai virka-ajan ulkopuolella lastensuojeluilmoitus voidaan tehdä Länsi-Uudenmaan sosiaali-ja kriisipäivystykseen puh: 09 816 42439 tai hätäkeskukseen 112.

Mikäli kyseessä on mahdollisesti lastensuojelun tarpeessa oleva lapsi, sosiaalityöntekijä arvioi lastensuojelun tarpeen lastensuojelulain mukaisesti.

 

Tutustu Lastensuojelun käsikirjaan terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen sivuilla

 

YHTEYSTIEDOT:

Puhelinajat sosiaalityöntekijöille maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10-11, sähköpostiosoite muotoa: nimi.sukunimi@lohja.fi. Osoite: Lapsiperheiden sosiaalipalvelut/ Lastensuojelu/ Laurinkatu 50, 08100 Lohja.

Toimistosihteeri Tuula Nikkanen, puh. 044 369 1247.
Sosiaalityöntekijä Saija Jaatinen, puh. 044 374 0073

Lastensuojelun avohuolto:

Laukka Anu, sosiaalityöntekijä, puh. 044 374 0272

Hänninen Marja, sosiaalityöntekijä, puh. 044-3749424

Lastensuojelun sijais- ja jälkihuolto:

Alaluusua- Taivassalo Anna- Liisa, sosiaaliohjaaja puh. 044 374 3978

Hemming Tiina, sosiaaliohjaaja, puh. 044 374 1160

Niemi Hannele, sosiaalityöntekijä, puh. 044 374 0075

Tell Salme, sosiaalityöntekijä, puh. 044 374 3977

Piironen Marika, sosiaalityöntekijä, puh. 044 374 9419

Mikkola Anne, sosiaaliohjaaja, puh. 044-3743976

Perhehoidon yhteyshenkilö:
Sosiaaliohjaaja, puh. 044 374 0271

Ojamon perhetukikeskus
Ojamonharjuntie 64 B
08200 Lohja

Lasten vastaanotto-osasto
B-rappu
puh. 050 309 4914
fax. +358 193695220
Vastaava ohjaaja Päivi Kangas puh. 044 3695221

Nuorten vastaanotto-osasto
A-rappu
puh. 044 374 1224
fax. +358 193695220
Vastaava ohjaaja Marjaana Oja puh. 044 374 1222

Tukipalvelut
A-rappu
fax. +358 193695220

Tapaamispalvelut
valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot
puh. 044 374 6117