L61 Nahkurintori

Asemakaavan muutos koskee: Lohjan kaupungin 1. kaupunginosan Anttilan kortteleita 19, 20, 21 ja osaa korttelista 161, ja katualuetta.


 

Suunnittelualue sijaitsee Lohjan kaupallisessa ydinkeskustassa. Kaupunki järjesti keväällä 2016 kumppanuushaun kortteleiden 20 ja 21 osien kehittämiskonseptin ja kumppaneiden hakemiseksi alueen suunnitteluun ja toteutukseen. Monipuolinen kokonaisuus koostuisi kauppakeskustyyppisistä liiketiloista, kaupallisista ja muista palveluista, muista toimitiloista sekä keskusta-asunnoista.

Tavoitteena on tutkia em. kokonaisuuden rakentumisen mahdollisuutta. Kokonaisuuden laajuus ja mitoitus on avoin, ja alueen asemakaavat muutetaan kumppanien valintaa seuraavan yhteissuunnittelun pohjalta. Alustavan rajauksen mukaan Nahkurintorin asemakaavan muutos koskee 1. Anttilan kaupunginosan kortteleita 19-21 ja osaa korttelista 161 ja niitä ympäröiviä Nahkurin-, Paikkarin-, Tehtaan- ja Linnaistenkadun katualueita. Osa kortteleista 20 ja 21 on yksityisomistuksessa.

Asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman 2018-20 mukaisesti vireillä oleva asemakaava, jota jatketaan. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Kaavoitusarkkitehti: Iiris Koivula | iiris.koivula(at)lohja.fi | p. 0500-954 923


Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti 20.6.2018 § 100 asettaa asemakaavamuutoksen valmisteluaineiston (kaavaluonnos 20.6.2018) nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 6.9.-5.10.2018 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Kartuntie 4, Lohja. Asemakaavan muutosta koskevat mielipiteet tulee esittää kirjallisesti nähtävillä oloaikana. Mielipiteet tulee lähettää osoitteeseen Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys-kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai sähköpostitse kaavapalaute@lohja.fi.

Kaavan aineistoihin on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 11.9.2018 klo 17.30-19.00 Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa.

L61 Kuulutus 5.9.2018
L61 Valmisteluvaiheen asemakaavaluonnos sekä valmisteluvaiheen kaavamerkinnät ja -määräykset 20.6.2018
L61 Kaavaselostus 20.6.2018
L61 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2018
L61 Ilmakuva
L61 Lausunnot aloitusvaiheesta


Nahkurintorin kumppanuushaku

Lohjan kaupunki järjesti keväällä 2016 kumppanuushaun Lohjan kaupallisessa ydinkeskustassa sijaitsevan Nahkurintorin alueen kehittämiskonseptin ja kumppaneiden hakemiseksi alueen suunnitteluun ja toteutukseen. Tavoitteena oli tutkia mahdollisuus keskustan osayleiskaavan mukaisesti monipuolisen kokonaisuuden rakentumiseen, joka koostuisi kauppakeskustyyppisistä liiketiloista, kaupallisista ja muista palveluista, muista toimitiloista sekä keskusta-asunnoista.

Kumppanuushaun valintaohjelman mukainen hakemus ja suunnitelma-asiakirjat saatiin kahdelta toimijalta. Asiakirjoja arvioivat kesän aikana kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenistään valitsema arviointiryhmä ja ympäristöjohtajan valitsema viranhaltijoista koostuva arviointiryhmä. Arviointivaiheeseen sisältyy myös neuvotteluja kumppaniehdokkaiden kanssa. Kumppanuusohjelman mukaisesti suunnitelma-aineistot asetettiin nähtäville kaikkien arvioitavaksi.

A) Nahkurinkeskus / NCC Property Development Oy ja Ruokakesko Oy

B) Hiidenkaari / YIT Rakennus Oy

Asiakirjat olivat nähtävillä myös kaupungintalo Monkolan aulassa elokuun 2016 puoliväliin asti.

Kumppanuushakuun osallistuneita suunnitelmia arvioivat kesän aikana kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenistään valitsema arviointiryhmä ja ympäristöjohtajan valitsema viranhaltijoista koostuva arviointiryhmä. Arviointivaiheeseen sisältyi myös neuvotteluja kumppaniehdokkaiden kanssa. Kumppanuusohjelman mukaisesti suunnitelma-aineistot asetettiin nähtäville kaikkien arvioitavaksi.

Vetovoimalautakunta on 16.8.2017 myöntänyt YIT Rakennus Oy:lle suunnitteluvarauksen, joka koskee osaa L61 Nahkurintorin asemakaavanmuutoksen alueesta.

 


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi kokouksessaan 2.6.2016 1. kaupunginosan Anttila L61 Nahkurintori asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 8.6.-1.7.2016 ja 1.-12.8.2016.

Kaupunki järjestää yleisötilaisuuden tiistaina 14.6.2016 klo 18:00-20:00 kaupungintalo Monkolassa, Karstuntie 4, Lohja.
Tilaisuudessa esitellään vireille tulevaa asemakaavan muutosta ja kumppanuushakuun osallistuneiden toimijoiden suunnitelma-aineistoja.

L61 Kuulutus 8.6.2016
L61 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.6.2016