Småbarnspedagogik

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård. Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefinnande på ett sätt som motsvarar behoven. Varje barn tas emot som en individ. De vuxna som arbetar med barnet är trygga, de skapar konsekventa gränser och erbjuder famn och tröst för dem som behöver det.  En stressfri miljö och barnets egen takt utgör grunden för vardagen inom småbarnspedagogiken.

Aktiviteterna är mångsidiga. Lek, motion och utomhusaktiviteter, utforskande och konstnärliga uttrycksformer och upplevelser är alla lika starka innehållsområden inom småbarnspedagogiken.  Barnens eget engagemang och intressen syns och hörs i verksamheten. Man leker med barnet och barnet lär sig mycket i smågrupper.  I daghemmet finns dock alla vuxna för alla barn.

För varje barn utarbetas tillsammans med familjen en egen plan för småbarnspedagogik.

Som verksamhetsformer inom småbarnspedagogiken i Lojo erbjuds:

förskoleundervisning
daghemsvård
familjedagvård
öppen daghemsverksamhet (Moisio och Tallbacka samt fr.o.m. början av år 2018 Routio)
klubbverksamhet (klubben Pihlajat i Lintula)
lekparksverksamhet (Centrum)
svenskspråkig dagvård (Centrum och Virkby)
kvälls-, natt- och veckoslutsvård (Centrum och Tallbacka)

 

Related to the subject: