Skolhälsovård

Popular:

Skolhälsovården har fokus på förebyggande hälsovård. Skolhälsovården stödjer elevernas sunda tillväxt och utveckling genom att samarbeta med den övriga personalen i elevvården och familjen. Hälsovårdaren arbetar med hälsofrämjande arbete för hela skolgemenskapen.
Hälsovårdaren träffar varje elev årligen i samband med en hälsoundersökning.
Frågor som gäller elevens hälsa, tillväxt och utveckling samt välbefinnande diskuteras vid undersökningarna. På den öppna mottagningen kan man utan tidsbokning diskutera frågor som man funderar på. Fråga den egna skolhälsovårdaren om vid vilka tider den öppna mottagningen tar emot. Skolhälsovården har fokus på förebyggande verksamhet. Frågor som gäller sjukvården tas om hand på hälsostationen. Hälsovårdaren kan om hon är på plats ge första hjälpen och behövlig handledning vid olyckor.
Omfattande hälsoundersökningar genomförs i årskurs 1, 5 och 8. Under de övriga åren kontrolleras längd och vikt och hållning på mottagningen. I samband med undersökningarna diskuteras också aktuella frågor som gäller hälsan.
Du kan i november-december fråga den egna hälsovårdaren om tidpunkterna för influensavaccinationerna.

I frågor som gäller skolhälsovården kan man skicka kommentarer till eller kontakta:
avdelningsskötare Paula Malinen
Tfn 044 374 2355, E-post: paula.malinen@lohja.fi
Hemservice för barnfamiljer och förebyggande familjearbete