Huset Mahis

HUSET MAHIS, Haltpunktsvägen 15, 08680 Lojo

Huset Mahis är en del av de tjänster som erbjuds av sektorn Välfärd/serviceområdet för personer i arbetsför ålder/social- och specialtjänsterna/tjänsterna inom den sociala rehabiliteringen. Mahis erbjuder arbete och aktiviteter samt stödjer klienternas kontroll över livet.

För verksamheten i huset ansvarar en arbetsplanerare, en arbetstränare och två verkstadsledare. Även socialarbetarna inom den sociala rehabiliteringen samt den ledande socialarbetaren erbjuder sitt stöd för klienterna.

Husets linjer för arbetsverksamheten är matlagning och städning, sömnad och handarbete, en snickarverkstad, gårds- och naturvårdsarbete samt startgrupper. En del av arbetet och arbetsverksamheten i huset sker vid andra enheter i staden.

Klienter och målgrupp

De tjänster Mahis tillhandahåller är avsedda för långtidsarbetslösa personer som behöver särskilt stöd för att stärka förutsättningarna att bli sysselsatta. Klienterna hänvisas till Mahis av vuxensocialarbetet, via den sociala rehabiliteringen eller den sysselsättningsfrämjande sektorsövergripande samservicen (TYP).

Tjänster och stödformer

Mahis stärker klienternas förutsättningar att få arbete genom att erbjuda olika vägar till sysselsättning i form av rehabiliterande arbetsverksamhet.

Mahis sysselsätter arbetslösa som är berättigade till lönesubvention till så kallade assisterande handledare. Handledarna i Mahis erbjuder stöd för den sysselsatta under anställningen med lönesubvention.

Mahis stöder klienterna att söka sig till arbetsförsök, till den öppna arbetsmarknaden, utbildningen eller till en ny plats inom den rehabiliterande arbetsverksamheten.

Mahis ger en möjlighet att delta i arbete eller i arbetsverksamhet enligt egna resurser samt vägleder och stödjer klienterna i vardagen och vid behov hänvisar till andra stödformer.

Kontaktinformation

Arbetsplanerare Minna Eräketo, tfn 044 369 1210
Verkstadsledare Paula Landén, tfn 044 374 3337
Arbetstränare Kimmo Lindroos, tfn 044 374 3332
Verkstadsledare Peter Peltoniemi, tfn 044 374 3333

 

Related to the subject: