Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 9.11

Lojo stad rekommenderar försiktighet när man ordnar julfester.

Under den senaste veckan (vecka 45) har 5 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Antalet fall av coronasmitta för hela året är nu 98 i Lojo. Incidensen i Lojo under de senaste 14 dygnen är 15/100 000 (fall per invånare) och i Nyland  är incidensen 91,8/100 000. Incidensen i hela landet är 50,4. Incidensen både i hela landet och i Nyland ökar. Nyland är fortfarande i accelerationsfasen.

Coronavirusprovtagningsställen i Lojo

På kommunernas hälsostationer, drive in-provtagningsställen samt övriga enheter tas prov med tidsbokning. Invånare i Nyland kan själva boka en tid till och stället för coronavirusprovtagning via Coronaguiden. Du kan boka en tid för dig själv och ditt barn som är under 16 år. Om du vill boka en tid för en annan person ska du ringa till coronarådgivningen i din egen kommun.

Coronavirusprovtagningsställen i Lojo:

– Lojo sjukhus, Sjukhusvägen 6, 08200 Lojo

– Strandparken, 08100 Lojo (Suomen Terveystalo Oy)

HUS Diagnostiks nätverk av coronavirusprovtagningsställen består av egna
och underleverantörernas provtagningsställen. Man kan ta sig till coronaprovtagning också på andra ställen  i Nyland med antalet provtagningsställen mer än 40. Bokningar till en del av provtagningsställena kan endast göras av invånarna i kommunen i fråga och närliggande kommuner. En del av provtagningsställena betjänar invånarna i alla kommuner i Nyland.

HUS coronavirustest är alltid gratis. Testet är gratis också då det är en underleverantör som svarar för coronavirusprovtagningen.

Lojo stad rekommenderar försiktighet när man ordnar julfester.

De vanligaste smittkällorna just nu är familjemedlemmar, arbetsplatser och vänner.
THL publicerade en anvisning 9.11.2020 Festsäsongen börjar – fira julfest tryggt!
https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/festsasongen-borjar-fira-julfest-tryggt-

Vid planeringen av gemensamma sammankomster är det viktigt att beakta de anvisningar och rekommendationer som myndigheterna i det egna området ger och som beror på vilket skede epidemin är i. Vid epidemins samhällsspridning kan kommunerna rekommendera begränsningar av antalet deltagare också vid privata tillställningar.

Exponering i kollektivtrafiken har utretts i Lojo 6.11.2020

Lojo stads team för smittsamma utredde fredag 6.11.2020 en eventuell exponering i kollektivtrafiken mellan Sammatti och Lojo. Teamet för smittsamma sjukdomar har varit i kontakt med alla som saken gäller och de har fått anvisningar om vad ska göra.
https://www.lohja.fi/sv/nyheter/exponering-i-kollektivtrafiken-utreds-i-lojo/

Användning av munskydd förutsätts fr.o.m. 2.11 stadens lokaler för inomhusmotion

Från och med 2.11. 2020  förutsätter staden att alla över 15 år använder munskydd i de lokaler för inomhusmotion som staden driver. Förutom under idrottsprestationen ska munskyddet användas under hela vistelsen. Användning av munskydd förutsätts inte av personer som inte kan använda munskydd på grund av sitt hälsotillstånd. Personens egen anmälan om saken anses vara tillräcklig. Skyldigheten gäller all inomhusmotion, till exempel förenings- och hobbybruk av skolornas idrottslokaler. Ishallar utgör också lokaler för inomhusmotion.
https://www.lohja.fi/sv/nyheter/anvandning-av-munskydd-forutsatts-i-stadens-lokaler-for-inomhusmotion/

Share This