Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 6.4.2021

Till följd av det försämrade coronaläget fortsätter regionförvaltningsverkets beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med mer än 6 personer till och med 30.4.2021.

Sedan början av januari har 262 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. I april har hittills 11 nya fall av corona rapporterats. Totalt har 473 coronaprover tagits i april, det vill säga i genomsnitt 95/dag. Andelen positiva prover har varit 2,3 %. Förra veckan (29.3-4.4.2021) konstaterades 14 nya fall av corona.

Incidensen av corona i Lojo under de senaste 14 dygnen är 74/100 000. Incidensen i hela landet är 136,3/100 000 och i Nyland 267,5/100 000.

Till följd av det försämrade coronaläget fortsätter regionförvaltningsverkets beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med mer än 6 personer till och med 30.4.2021.
Dessutom har regionförvaltningsverket fattat beslut som gäller till och med 14.4.2021 om att aktören ska säkerställa att personer inte kommer i nära kontakt med varandra i utrymmen som är avsedda för kunder och dem som deltar i verksamheten. Aktörerna måste utarbeta en plan för att förhindra nära kontakter. Beslutet gäller aktörernas utrymmen inomhus som används för samtidig vistelse av mer än 10 kunder eller deltagare och avgränsade utomhusutrymmen som används för mer än 50 kunder eller deltagare samtidigt och för vars användning verksamhetsarrangören ansvarar vid en viss tidpunkt. Dessutom beslutade regionförvaltningsverket att utrymmen för kunder ska stängas under perioden 1.4. – 14.4.2021.

Utrymmena som måste stänga kan användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 eller senare. Beslutet om stängning av lokaler gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet. Utrymmena som måste stängas kan också användas för att tillhandahålla lagstadgade tjänster, såsom medicinsk rehabilitering, gymnastikundervisning i skolorna och för att ordna coronavaccineringar.

Mer information om konsekvenserna av restriktionerna för stadens verksamhet finns på: https://www.lohja.fi/sv/social-och-halsovardsservice/halso-och-sjukvardstjanster/corona-nya-radgivningskanaler-for-lojoborna/rekommendationer-och-restriktioner-i-lojo/

Du ska söka dig till coronatest om du har symtom eller får ett exponeringsmeddelande via Coronablinkern
Man ska inte ta sig utanför hemmet, till skolan, arbetet eller till hobbyerna om man har symtom. I Lojo är det lätt och snabbt att gå på coronatest om man har symtom som tyder på corona. Dessa är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet. Du kan göra en elektronisk symtombedömning och boka tid för ett coronatest på adressen www.koronabotti.hus.fi eller kontakta hälso- och sjukvården, under tjänstetid den egna hälsostationen tfn 044 369 2901, övriga tider jourhjälpen, tfn 116117.

Om du får ett exponeringsmeddelande via applikationen Coronablinkern i din telefon ska du söka dig till coronatest. Dessutom rekommenderar vi frivillig karantän för alla som har fått ett exponeringsmeddelande via Coronablinkern. Rekommendationen gäller även dem som har testat negativt och vaccinerats.


Så här fortsätter coronavaccinationerna i Lojo

Sammanlagt har 20,5 % av Lojoborna fått sin första coronavaccination. Av personer som fyllt 80 år har redan 85,2 %. vaccinerats Information om coronavaccinationerna i Lojo och hur de framskrider finns på https://www.lohja.fi/sv/social-och-halsovardsservice/halso-och-sjukvardstjanster/corona-nya-radgivningskanaler-for-lojoborna/coronavaccination/ . Trots att man fått vaccinet är det fortfarande viktigt att vara uppmärksam på god handhygien och säkra avstånd och att använda munskydd.

Vaccinationsordningen fastställs nationellt av THL för hela landet och lokala myndigheter har ingen möjlighet att avvika från ordningen. THL:s bedömning av ordningen är baserad på information om antalet personer som behövt sjukhusvård samt avlidit i corona. Målet är att med vaccinationer skydda först de mest sårbara.

För närvarande vaccineras följande grupper eller tidsbokning öppnas:
– Personer som fyllt 70 år och äldre (födda år 1951 eller tidigare) (Pfizer-BioNTechs eller Modernas vaccin)
– Personer i åldern 18-64 år (födda åren 1957-2003) som hör till den första eller den andra medicinska riskgruppen (Pfizer-BioNTechs vaccin)
– Personer i åldern 16-17 år (födda åren 2004-2005) som hör till den första medicinska riskgruppen (Pfizer-BioNTechs vaccin)Tidsbokning endast via telefon.
– Personer i åldern 65–69 år (födda åren 1952–56)(AstraZenecas vaccin)

Tidsbokning för vaccination
Vaccinationstider kan bokas via den elektroniska tidsbokningen eller per telefon. Staden rekommenderar i första hand att man bokar tid elektroniskt på adressen www.koronarokotusaika.fi
Om man sköter en annan persons ärenden på webben krävs en officiell fullmakt som man kan göra på Suomi.fi-webbtjänsten. https://www.koronarokotusaika.fi/tietoa-ajanvarauspalvelusta/

Om vaccinationstiderna är fullbokade i den elektroniska tidsbokningen kan tider inte bokas per telefon heller.

Tidsbokning per telefon:
Rådgivningstelefonen vid Lojo centrums hälsostation, tfn 019 369 2319 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.
Rådgivningstelefonen vid Pusula hälsostation, tfn 019 369 2300 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.
Vi kan erbjuda ett begränsat antal tider för vaccinationer och tiderna ökas i takt med att vacciner blir tillgängliga.

Relaterade nyheter:

Share This