Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 29.3.2021

Coronaläget i Lojo är fortfarande oroande, liksom i hela Nylands område. Andelen av virusvarianten som sprids lättare är också i Lojo cirka 80 %. Fira påsken hemma tillsammans med närstående.

Coronaläget i Lojo är fortfarande oroande, liksom i hela Nylands område. Andelen av virusvarianten som sprids lättare är också i Lojo cirka 80 %. Sedan början av januari har 246 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. I mars har hittills 129 nya fall av corona rapporterats. Totalt har 5548 coronaprover tagits i mars, det vill säga i genomsnitt 195/dag. Andelen positiva prover har varit 2,4 %. Förra veckan konstaterades 18 nya fall av corona.

Incidensen av corona i Lojo under de senaste 14 dygnen är 124/100 000. Incidensen i hela landet är 164,1/100 000 och i Nyland 326,7/100 000.

Till följd av det försämrade coronaläget fortsätter regionförvaltningsverkets beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med mer än 6 personer till och med 14.4.2021. Dessutom har regionförvaltningsverket fattat beslut som gäller till och med 14.4.2021 om att aktören ska säkerställa att personer inte kommer i nära kontakt med varandra i utrymmen som är avsedda för kunder och dem som deltar i verksamheten. Aktörerna måste utarbeta en plan för att förhindra nära kontakter. Beslutet gäller aktörernas utrymmen inomhus som används för samtidig vistelse av mer än 10 kunder eller deltagare och avgränsade utomhusutrymmen som används för mer än 50 kunder eller deltagare samtidigt och för vars användning verksamhetsarrangören ansvarar vid en viss tidpunkt. Dessutom beslutade regionförvaltningsverket att utrymmen för kunder ska stängas under perioden 29.3 – 11.4.2021. Det är emellertid möjligt att använda utrymmen inomhus om antalet kunder eller deltagare som befinner sig i utrymmena samtidigt är högst tio. I utrymmen utomhus är motsvarande gräns femtio personer. Om aktören inte begränsar användningen av utrymmena för högst det ovan nämnda antalet personer måste utrymmena stängas. Vid användningen av lokalerna måste man alltid beakta skyldigheten enligt smittskyddslagen att sörja för hälsosäkra arrangemang och anvisningar till kunderna.

Mer information om konsekvenserna av restriktionerna för stadens verksamhet finns på
https://www.lohja.fi/sv/social-och-halsovardsservice/halso-och-sjukvardstjanster/corona-nya-radgivningskanaler-for-lojoborna/rekommendationer-och-restriktioner-i-lojo/ .

Fira påsken hemma tillsammans med närstående
THL uppmuntrar människor att fira påsk i år i hemtrakten med närstående. En minskning av de sociala kontakterna minskar risken för coronavirusinfektion, så det lönar sig för var och en att fundera på hur man kan minska kontakterna både i den egna vardagen och under påskhelgen.

Det är viktigt att komma ihåg att karantän och isolering som ordinerats av en officiell smittskyddsläkare ska följas i alla situationer. En person som beordrats karantän eller isolering kan inte resa, utan karantän- eller isoleringstiden ska spenderas på en plats som smittskyddsläkaren bestämmer.

Det varmare vädret gör det möjligt att röra sig utomhus på ett mångsidigt sätt i hemtrakten. THL uppmuntrar till att vistas utomhus och njuta av vädret på våren, eftersom risken för coronavirusinfektion är liten när man rör sig utomhus.

Kom ihåg under påskfirandet:

  • minimera kontakter utanför den egna närmaste kretsen
  • sköt om handhygienen
  • använd munskydd i alla offentliga inomhuslokaler och transportmedel
  • håll ett avstånd på över två meter till andra
  • följ utvecklingen av epidemiläget i ditt område
  • sök dig genast till test om du får symtom som tyder  på coronaviruset
  • följ noggrant smittskyddsmyndighetens anvisningar om du blir utsatt för viruset.

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/fira-pasken-hemma-tillsammans-med-narstaende

Du ska söka dig till coronatest om du har symtom eller får ett exponeringsmeddelande via Coronablinkern
Man ska inte ta sig utanför hemmet, till skolan, arbetet eller till hobbyerna om man har symtom. I Lojo är det lätt och snabbt att gå på coronatest om man har symtom som tyder på corona. Dessa är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet. Du kan göra en elektronisk symtombedömning och boka tid för ett coronatest på adressen www.koronabotti.hus.fi eller kontakta hälso- och sjukvården, under tjänstetid den egna hälsostationen tfn 044 369 2901, övriga tider jourhjälpen, tfn 116117.

Om du får ett exponeringsmeddelande via applikationen Coronablinkern i din telefon ska du söka dig till coronatest. Dessutom rekommenderar vi frivillig karantän för alla som har fått ett exponeringsmeddelande via Coronablinkern. Rekommendationen gäller även dem som har testat negativt och vaccinerats.

Så här fortsätter coronavaccinationerna i Lojo
Sammanlagt har 16,2 % av Lojoborna fått sin första coronavaccination. Av personer som fyllt 80 år har redan 82,8 %. vaccinerats Information om coronavaccinationerna i Lojo och hur de framskrider finns på https://www.lohja.fi/sv/social-och-halsovardsservice/halso-och-sjukvardstjanster/corona-nya-radgivningskanaler-for-lojoborna/coronavaccination/  .Trots att man fått vaccinet är det fortfarande viktigt att vara uppmärksam på god handhygien och säkra avstånd och att använda munskydd.
Vaccinationsordningen fastställs nationellt av THL för hela landet och lokala myndigheter har ingen möjlighet att avvika från ordningen. THL:s bedömning av ordningen är baserad på information om antalet personer som behövt sjukhusvård samt avlidit i corona. Målet är att med vaccinationer skydda först de mest sårbara.

Vaccinationerna av personer som fyllt 70 år och äldre fortsätter
Personer som fyllt 70 år och äldre (födda år 1951 eller tidigare) (Pfizer-BioNTechs vaccin) kan nu boka tid för coronavaccination. Vaccinationstider kan bokas för flera veckor. Coronavaccinationer ges med tidsbokning på idrottscentret Tennari samt på hälsostationerna i Karislojo, Sammatti och Pusula.

Vaccinationstider kan bokas via den elektroniska tidsbokningen eller per telefon. Staden rekommenderar i första hand att man bokar tid elektroniskt på adressen www.koronarokotusaika.fi
Om man sköter en annan persons ärenden på webben krävs en officiell fullmakt som man kan göra på Suomi.fi-webbtjänsten. https://www.koronarokotusaika.fi/tietoa-ajanvarauspalvelusta/

Tidsbokning per telefon:
Rådgivningstelefonen vid Lojo centrums hälsostation, tfn 019 369 2319 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.
Rådgivningstelefonen vid Pusula hälsostation, tfn 019 369 2300 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.

Vi betjänar i vaccinationsfrågor så snabbt som möjligt, men vi ber invånarna om tålamod. Tider för följande vaccinationsgrupper ges inte i förväg.

Coronavaccinationerna för personer under 70 år fortsätter i Lojo tidigast efter påsken
I Lojo har personer under 70 år (födda år 1952 eller yngre) som hör till en riskgrupp vaccinerats med AstraZenecas coronavaccin. Vaccinationen pausades i en veckas tid, men Institutet för hälsa och välfärd (THL) har beslutat att coronavaccinationerna med AstraZenecas vaccin kan fortsätta för personer som fyllt 65 år.

I Lojo är tyngdpunkten för vaccinationerna för tillfället äldre personer, dvs. personer som har fyllt 70 år och de fortsätter normalt. Tidigast efter påsken kan vaccinationerna utvidgas till yngre åldersgrupper.

För tillfället kan man inte boka för tid för coranavaccination av personer som är under 70 år. Lojo stad ber att man inte ringer till tidsbokningstelefonen med anledning av detta utan följer stadens meddelanden. Det är inte heller möjligt att byta till ett annat vaccin i detta skede.

THL:s meddelande: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/anvandningen-av-astrazenecas-coronavaccin-fortsatter-for-65-ar-fyllda-mojliga-biverkningar-hos-yngre-personer-utreds-fortfarande

Share This