Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 22.3.2021

Lojo stad vädjar till alla invånare att det nu är ytterst viktigt att undvika onödiga av sammankomster av alla typer och att följa hygienanvisningarna och säkra avstånd, använda munskydd och arbeta på distans i den mån det är möjligt.

Coronaläget i Lojo är fortfarande oroande, liksom i hela Nylands område. Andelen av virusvarianten som sprids lättare är också i Lojo 80 %. Sedan början av januari har 228 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. I mars har hittills 111 nya fall av corona rapporterats. Totalt togs coronaprover i mars 4375 det vill säga i genomsnitt 208/dag. Andelen positiva prover har varit cirka 2,5 %. Förra veckan konstaterades 36 nya fall av corona.

Incidensen av corona i Lojo under de senaste 14 dygnen är 150,2/100 00. Incidensen i hela landet är 169,6/100 000 och i Nyland 342,9/100 000.

Till följd av det försämrade coronaläget fortsätter regionförvaltningsverkets beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med mer än 6 personer till och med 14.4.2021. Dessutom har regionförvaltningsverket fattat beslut som gäller till och med 14.4.2021 om att aktören ska säkerställa att personer inte kommer i nära kontakt med varandra i utrymmen som är avsedda för kunder och dem som deltar i verksamheten. Aktörerna måste utarbeta en plan för att förhindra nära kontakter. Beslutet gäller aktörernas utrymmen inomhus som används för samtidig vistelse av mer än 10 kunder eller deltagare och avgränsade utomhusutrymmen som används för mer än 50 kunder eller deltagare samtidigt och för vars användning verksamhetsarrangören ansvarar vid en viss tidpunkt. Regionförvaltningsverket beslutade att utrymmen för kunder ska stängas under perioden 15-28.3.2021. Det är emellertid möjligt att använda utrymmen inomhus om antalet kunder eller deltagare som befinner sig i utrymmena samtidigt är högst tio. I utrymmen utomhus är motsvarande gräns femtio personer. Om aktören inte begränsar användningen av utrymmena för högst det ovan nämnda antalet personer måste utrymmena stängas. Vid användningen av lokalerna måste man alltid beakta skyldigheten enligt smittskyddslagen att sörja för hälsosäkra arrangemang och anvisningar till kunderna.

https://www.lohja.fi/sv/social-och-halsovardsservice/halso-och-sjukvardstjanster/corona-nya-radgivningskanaler-for-lojoborna/rekommendationer-och-restriktioner-i-lojo/ .

Att minska nära kontakter är viktigt
Under de senaste veckorna har allt fler fall av coronasmitta härstammat från arbetsplatser, hobbyer, restauranger och olika privata tillställningar, såsom besök hos bekanta. Oroande är att smittkällorna vid många coronasmittor för närvarande är okända. För att förhindra att coronaepidemin förvärras ytterligare är det viktigt att varje Lojobo agerar ansvarsfullt och strävar efter att minska antalet nära kontakter både i sitt arbete och på fritiden.

Lojo stad vädjar till alla invånare att det nu är ytterst viktigt att undvika onödiga av sammankomster av alla typer och att följa hygienanvisningarna och säkra avstånd, använda munskydd och arbeta på distans i den mån det är möjligt.

Du ska söka dig till coronatest om du har symtom eller får ett exponeringsmeddelande via Coronablinkern
Man ska inte ta sig utanför hemmet, till skolan, arbetet eller till hobbyerna om man har symtom. I Lojo är det lätt och snabbt att gå på coronatest om man har symtom som tyder på corona. Dessa är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet. Du kan göra en elektronisk symtombedömning och boka tid för ett coronatest på adressen www.koronabotti.hus.fi eller kontakta hälso- och sjukvården, under tjänstetid den egna hälsostationen tfn 044 369 2901, övriga tider jourhjälpen, tfn 116117.

Om du får ett exponeringsmeddelande via applikationen Coronablinkern i din telefon ska du söka dig till coronatest. Dessutom rekommenderar vi frivillig karantän för alla som har fått ett exponeringsmeddelande via Coronablinkern. Rekommendationen gäller även dem som har testat negativt och vaccinerats.

Så här fortsätter coronavaccinationerna i Lojo
Sammanlagt har 12,4 % av Lojoborna fått sin första coronavaccination. Av personer som fyllt 80 år har redan 76,4 % vaccinerats. Information om coronavaccinationerna i Lojo och hur de framskrider finns på https://www.lohja.fi/sv/social-och-halsovardsservice/halso-och-sjukvardstjanster/corona-nya-radgivningskanaler-for-lojoborna/coronavaccination/  .Trots att man fått vaccinet är det fortfarande viktigt att vara uppmärksam på god handhygien och säkra avstånd och att använda munskydd.
Vaccinationsordningen fastställs nationellt av THL för hela landet och lokala myndigheter har ingen möjlighet att avvika från ordningen. THL:s bedömning av ordningen är baserad på information om antalet personer som behövt sjukhusvård samt avlidit i corona. Målet är att med vaccinationer skydda först de mest sårbara.

Användningen av AstraZenecas coronavirusvaccin kommer att pausas även i Lojo

HL meddelade förra veckan om att användningen av AstraZenecas vaccin mot corona avbryts i Finland i minst en vecka. Även i Lojo senareläggs de personers tider som bokat tid för vaccination med Astra Zenecas vaccin för här veckan och en ny vaccinationstid meddelas till dem som bokat tid för vaccination. Lojo stad ber att man inte ringer till tidsbokningstelefonen med anledning av detta utan följer stadens meddelanden. Det är inte heller möjligt att byta till ett annat vaccin i detta skede.

THL ska evaluera läget under den här veckan och vaccinationerna med AstraZenecas vaccin fortsätter tidigast på måndag 29.3. THL informerar om evalueringsarbetets resultat genast då det finns mera information att tillgå.

I Lojo ges AstraZenecas vaccin till:
• Personer i åldern 18-69 år (födda åren 1952-2003) som hör till den första medicinska riskgruppen (AstraZenecas vaccin)
• Personer i åldern 60–69 år (födda åren 1952–61) som hör till den andra medicinska riskgruppen (AstraZenecas vaccin)

THL:s meddelande: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/institutet-for-halsa-och-valfard-har-beslutit-att-tillfalligt-avbryta-anvandningen-av-astrazenecas-coronavirusvaccin-

Vi följer upp situationen och agerar i enlighet med THL: anvisningar. THL uppmanar de personer som har blivit vaccinerade med Astra Zenecas coronavaccin att vara uppmärksamma på avvikande kraftiga symtom som kan börja först över tre dygn efter vaccinationen. Man bör omedelbart söka sig till vård, om man får hård huvudvärk som hela tiden förvärras eller får blåmärken på huden eller slemhinnorna i högre grad.

Vaccinationerna av personer som fyllt 70 år och äldre fortsätter normalt
Personer som fyllt 70 år och äldre (födda år 1951 eller tidigare) (Pfizer-BioNTechs vaccin) kan nu boka tid för coronavaccination. Vaccinationstider kan bokas för flera veckor. Coronavaccinationer ges med tidsbokning på idrottscentret Tennari samt på hälsostationerna i Karislojo, Sammatti och Pusula.
Vaccinationstider kan bokas via den elektroniska tidsbokningen eller per telefon. Staden rekommenderar i första hand att man bokar tid elektroniskt på adressen www.koronarokotusaika.fi
Om man sköter en annan persons ärenden på webben krävs en officiell fullmakt som man kan göra på suomi.fi-webbtjänsten. https://www.koronarokotusaika.fi/tietoa-ajanvarauspalvelusta/

Tidsbokning per telefon:
Rådgivningstelefonen vid Lojo centrums hälsostation, tfn 019 369 2319 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.
Rådgivningstelefonen vid Pusula hälsostation, tfn 019 369 2300 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30). Tjänsten har ett återuppringningssystem.

Vi betjänar i vaccinationsfrågor så snabbt som möjligt, men vi ber invånarna om tålamod. Tider för följande vaccinationsgrupper ges inte i förväg.

Share This