Lojo stads rekommendation om användning av munskydd

Lojo stad nyheter_Coronavirus

Coronaepidemin är i en upptrappningsfas i Nyland. Lojo stad rekommenderar dessutom att man använder munskydd i läroanstalterna på andra stadiet (inklusive gymnasierna) och i högskolorna fr.o.m. 7.10.2020.

Coronaepidemin är i en upptrappningsfas i Nyland. För att förhindra att epidemin övergår till en spridningsfas är det viktigt att följa THL:s skärpta rekommendationer om munskydd.

Lojo stad rekommenderar dessutom att man använder munskydd i läroanstalterna på andra stadiet (inklusive gymnasierna) och i högskolorna fr.o.m. 7.10.2020.

Användning av munskydd rekommenderas i följande situationer och för följande personer:

•- I kollektivtrafiken där närkontakt inte alltid kan undvikas.
•- Personer som ska testa sig för coronaviruset och är på väg till provtagning, samt innan testresultatet är klart, om de av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.
•- Resenärer som anländer till Finland från ett riskområde och tar sig från inreseplatsen till karantänen, samt om de under karantänen av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.
•- I läroanstalter på andra stadiet (inklusive gymnasier) och högskolor.
-• I offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang där nära kontakter inte alltid kan undvikas.

Rekommendationen gäller alla personer över 15 år. I regel ansvarar studerandena själva för användningen och anskaffningen av ansiktsskydd samt kostnaderna för dessa. De som inte har råd att själva skaffa ansiktsskydd kan hämta dem gratis på städernas utdelningspunkter.
Mer information: https://www.lohja.fi/sv/nyheter/utdelningen-av-munskydd-fortsatter/

Lojo stad rekommenderar dessutom man inte ordnar privata tillställningar för mer än 20 personer.

Exempel på offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang där användning av munskydd rekommenderas.

-• Butiker och köpcentra
-• Lokaler för penningspel- och vadslagningstjänster
-• Postkontor, banker, bibliotek och liknande lokaler
-• Anläggningar för fysisk aktivitet eller sport och deras åskådarplatser (åtminstone offentliga utrymmen och omklädningsrum)
-• Simhallar, utebassänger, span och bastur (allmänna utrymmen och omklädningsrum)
-• Kyrkor och andra lokaler för religiösa samfund
-• Konsertsalar och andra lokaler där levande musik uppförs
-• Teatrar och andra lokaler för uppförande av scenkonst
•- Biografer och andra lokaler för uppförande av filmer och andra liknande audiovisuella verk
-• Museer och gallerior
•- Nöjes- och temaparker och attraktioner om inomhus
-• Festivaler och marknader om inomhus
•- Kongress- och utställningscenter och anläggningar där kongresser, mässor och andra liknande evenemang ordnas
•- Hälsostationer, rådgivningar och andra kundservicesställen

Rekommendationen gäller alla personer över 15 år och träder i kraft i Lojo stads område från och med idag.

Utöver att man ska använda munskydd ska man också följa de övriga säkerhetsanvisningarna om noggrann hand- och hosthygien och tillräckliga säkerhetsavstånd samt att de som är sjuka ska stanna hemma och att man ska söka sig till coronavirustestning även vid lindriga symtom.

Titta på videon: Så använder du munskydd på rätt sätt (på finska)

Relaterade nyheter:

Share This