L80 Puu-Anttila, fortsatt hörande i beredningsfasen för ändring av detaljplan till 6.4.2021

Ändringen av detaljplanen kommer att presenteras vid ett öppet distansmöte 15.3.2021 kl. 17-19.

L80 Puu-Anttila, stadsdel 1, Anttila ändring av detaljplan för kvarter 103 och gatuområde och tomtindelning

Planändringen har kungjorts som anhängig 3.2.2021. Planeringsområdet är beläget i Lojo centrum, söder om Lojo kyrka. I kvarteret finns Puu-Anttilas byggnad som ursprungligen byggdes som en skola 1916-17 och ett hembygdshus (Anttila drängstuga) från mitten av 1800-talet. För kvarteret föreslås kompletteringsbyggande för bostadsbruk.

Framläggningstiden för materialet i beredningsfasen och tiden för framförande av åsikter förlängs till 6.4.2021 så att materialet är framlagt enligt 62 § i markanvändnings- och bygglagen, 63 § i markanvändnings- och bygglagen och 30 § i markanvändnings- och byggförordningen under tiden 3.2-6.4.2021 på kundservicecentret i stadshuset Monkola under ämbetsverkets öppettider, adress Karstuvägen 4, Lojo och på stadens webbplats på www.lohja.fi/planer. Åsikter om ändringen av detaljplanen ska framföras skriftligt under tiden för framläggning. Åsikterna ska skickas till adressen kaavapalaute(at)lohja.fi eller till Lojo stad, stadsutvecklingen, planläggningen, PB 71, 08101 Lojo

Ändringen av detaljplanen kommer att presenteras vid ett öppet distansmöte 15.3.2021 kl. 17-19.
Här en länk till mötet.

Mer information: Johan Pfeifer, arkit., tekn. lic., SAFA., tfn 045 1233404, johan.pfeifer@hotmail.com
stadsarkitekt Juha Anttila, tfn 044374 0144, juha.anttila@lohja.fi

Share This