Kostnadsstödet omgång III är öppet att söka fram till 23.6.2021

Företagare – om du har rätt till stöd, så sök det!

Kostnadsstödet omgång III är öppet att söka fram till 23.6.2021. Stödet lämpar sig också för ensamföretagare och nu är det också lättare att få ett positivt beslut än under tidigare omgångar. Du kan läsa mera om stödet och också söka det via Statskontorets sidor statskontoret.fi/tjänster. Be din bokförare om hjälp samt nödvändiga uppgifter. Novagos företagsutvecklingscentral hjälper också gärna, du kan ringa endera Annika Metsämäki tfn. 044-046 4481 eller Taina Jukola tfn. 044-758 5691 eller e-post till adress yritysapu@novago.fi.

Kontrollera också om du har rätt till ersättning för stängning om coronabestämmelserna stängt dörren till din verksamhetslokal. Det stödet kan sökas inom fyra månader efter det reglerna om stängningen upphört. Också den här ersättningen söks via Statskontoret.
Företagare – om du har rätt till stöd, så sök det!

Kostnadsstödet är tänkt till företag med omsättning som minskat på grund av coronapandemin och som därför har svårt att klara av sina oflexibla kostnader och lönekostnader. Enligt regeringens linjedragning bedöms stödbehovet och stödbeloppet på basen av plötslig omsättningsförlust som orsakats av coronapademin. Med stödet strävar man till att stödja företag att klara sig över coronapandemin.

Share This