Ett fjärde konstverk till Hiidensalmi i Lojo

pressmeddelande/Lojo planläggning 28.4.2022

Ett fjärde konstverk till Hiidensalmi i Lojo

Konstprojektet i Hiidensalmi fortsätter även efter bostadsmässan i Lojo och området ska nu få ett fjärde konstverk. Det fjärde konstobjektet som nu ska förverkligas ska stå närmare småhusområdet längs den gamla rivna tågbanan, det vill säga den nuvarande bågbanan.

Den parallella utkastfasen med tre utvalda konstnärer inleddes 25.1.2022 och avslutades 15.4.2022. Arbetsgruppen bestående av representanter utsedda av Lojo stad och Konstnärsgillet i Finland valde 22.4.2022 det verk som ska genomföras bland tre utkastalternativ. De boende i småhus i bostadsmässområdet i Hiidensalmi fick också möjlighet att kommentera de tre utkasten före valet. Det fjärde konstverket i Hiidensalmiområdet ska genomföras under år 2022.

Arbetsgruppen valde skulptören Satu-Minna Suorajärvis verk Hiisi. Enligt bedömningsgruppen visar verket upp skiftande uttryck när den betraktas från olika riktningar med ständigt nya aspekter. Den fiskliknande formen väckte tankar om fisken nu är på för torra land eller precis på rätt plats i skuggan av aspar. Tanken på en fisk som gömmer sig bland växtligheten var tilltalande, och arbetsgruppen hoppades därför att man i den fortsatta utvecklingen av verket skulle reflektera över planteringarna i omgivningen i förhållande till skulpturen.

Verket sticker också tydligt ut från sin omgivning och det är möjligt att det blir ett riktmärke i området. Man upplevde att verket återger miljöns och den utvecklande stadens puls. Rostfritt stål är som material hållbart och polerat säkert en imponerande del av verket som vackert speglar sin omgivning.

Mer information:
-Satu-Minna Suorajärvi tfn 050 573 4099
-Konstkoordinator Pasi Rauhala tfn 045 670 5236

Share This