Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 7.12

Webbplatsen Lohja.fi/koronavirus har förnyats

Under den senaste veckan (vecka 49) har sju nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Läget har alltså varit fortsatt lugnt.  Antalet fall av coronasmitta för hela året är nu 116 i Lojo.

Incidensen i Lojo under de senaste 14 dygnen är 23,9/100 000. I Nyland är incidensen under de senaste 14 dygnen 190,3/100 000. Situationen i hela landet är 104,2/100 000. För närvarande är utöver Nyland även Egentliga Tavastland, Kymmenedalen,  Päijänne-Tavastland och Norra Österbotten inne i en samhällsspridningsfas. Läget är fortfarande utmanande i hela Finland, så det är särskilt viktigt att följa gällande rekommendationer och restriktioner. Syftet är att  för det första skydda dem som hör till riskgrupperna  och å andra sidan trygga hälso- och sjukvårdens funktionsförmåga.

Webbplatsen Lohja.fi/koronavirus har förnyats (på finska)

På den förnyade webbplatsen kan du enkelt hitta uppdaterade rekommendationer och restriktioner i Lojo, de senaste meddelandena från Lojo stad om coronaviruset samt bl.a. information om hur staden följer upp situationen och informerar om corona. Behovet av att utvidga eventuella rekommendationer och restriktioner kommer att bedömas minst en gång i veckan.

Share This