Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 25.1.2021

För närvarande rekommenderar THL att personer som fyllt 12 år använder munskydd i hela landet.

Sedan början av januari har 25 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Hittills har totalt coronaprover tagits i januari 2238. Förra veckan konstaterades 12 nya fall av corona. Lojo stad informerade förra veckan om exponering för corona på byggarbetsplatsen för Laurentiushuset.

Incidensen corona i Lojo under de senaste 14 dygnen är  47,8/100 000 invånare. Incidensen i hela landet är 70,9  och i Nyland 119,8. Utöver Nyland även Åland, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Norra Österbotten och Egentliga Finland fortfarande inne i en samhällsspridningsfas.

För att ytterligare lugna ner coronaläget har regionförvaltningsverket förbjudit allmänna sammankomster med mer än 10 personer till och med 31.1.2021. Också Lojo stads restriktioner och rekommendationer är för det mesta i kraft till och med 31.1.2021.  Fortsättningen av restriktionerna och rekommendationerna utvärderas varje vecka med hänsyn till både den lokala, regionala och nationella  coronasituationen. Information om effekterna av regionförvaltningsverkets beslut och Lojo stads restriktioner och rekommendationer på stadens verksamhet finns på https://www.lohja.fi/sosiaal-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/suositukset-ja-juht/. Enligt preliminär information kommer regionförvaltningsverket att fortsätta med att begränsa allmänna sammankomster. Lojo stad kommer att fortsätta med restriktionerna och rekommendationerna för sin egen verksamhet under motsvarande tid. Om de meddelas separat när tidschemat är klart.

Det är fortfarande viktigt att testa sig med låg tröskel

Man inte ska ta sig utanför hemmet, till skolan, arbetet eller till hobbyerna om man har symtom. I Lojo är det lätt och snabbt att gå på coronatest om man har symtom som tyder på corona. Dessa är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet. Du kan göra en elektronisk symtombedömning och boka tid för ett coronatest på adressen www.koronabotti.hus.fi eller kontakta hälso- och sjukvården,  under tjänstetid den egna hälsostationen 044 369 2901, övriga tider jourhjälpen, tfn 116117.

Ett säkerhetsavstånd på två meter till andra människor rekommenderas

THL har gett en ny rekommendation om att upprätthålla ett säkerhetsavstånd på två meter på grund av att nya muterade coronavirusvarianter smittar och sprids snabbare än den tidigare coronavirusvarianten.  För närvarande rekommenderar THL att personer som fyllt 12 år använder munskydd i hela landet.  Användningen av munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken och i andra offentliga transportmedel, i offentliga inomhuslokaler och vid publika evenemang inklusive skolor och läroanstalter från och med årskurs 6 i grundskolan samt i arbetsgemenskaper inomhus, om flera personer arbetar eller vistas i samma lokaler.  Munskydd ska alltid användas i dessa lokaler, även när ett säkerhetsavstånd på mer än två meter kan hållas. https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/det-muterade-coronaviruset-smittar-lattare-hall-ett-sakerhetsavstand-pa-mer-an-tva-meter

Coronavaccinationerna framskrider bra i Lojo

I Lojo inleddes coronavaccinationerna 12.1.2021 på Centrums hälsostation. 600 personer vaccinerades under den första veckan och förra veckan mer än 300 seniorer och dessutom cirka 460 anställda inom social- och hälsovården.  Först vaccinerades vårdpersonalen som undersöker och tar hand om coronapatienter och den personal som ger brådskande vård. De boende inom boendeservicen för seniorer har i huvudsak redan vaccinerats.  Förutom personalen inom boendeservicen har man redan också vaccinerat en del av personalen inom hemvården.  De vaccinationer som inleddes förra veckan inom hemvården för seniorer fortsätter under den här veckan.

Tillgången till vacciner följs upp kontinuerligt och vaccinationer av andra befolkningsgrupper planeras in. Vaccinationen av äldre och personer som är utsatta för en svår coronasjukdom kan enligt nuvarande uppskattningar börja i februari.

Vaccinationsordningen – dvs. i vilken ordning befolkningen vaccineras – baseras på de nationella riktlinjerna och statsrådets förordning som utfärdades 22.12.2020 och vi följer den i alla vaccinationer. Det är inte möjligt att förbigå den officiella vaccinationsordningen.

Vi kommer att informera den målgrupp som är berättigad till vaccination omedelbart om tidsscheman och om tidsbokningen när vaccinationsscheman har bekräftats. Information om coronavaccinationerna i Lojo finns på https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/koronarokotukset/

Relaterade nyheter:

Share This