Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 23.11

Under den senaste veckan (vecka 47) har 4 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Antalet fall av coronasmitta för hela året är nu 106 i Lojo. Incidensen i Lojo under de senaste 14 dygnen är 17/100 000 (fall per invånare) och i Nyland är incidensen 137/100 000. Antalet smittfall har under de senaste veckorna ökat i området och behovet av sjukhusvård har ökat snabbt.

Nya restriktioner i Lojo och förändringar i  stadens kulturtjänster

Huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda och Esbo) har övergått i en fas av allmän samhällspridning och omfattande nya restriktioner har införts i området. Övriga Nyland, inklusive Lojo, befinner sig fortfarande i accelerationsfasen.   Rekommendationerna och restriktionerna är baserade på både den regionala och lokala situationsbilden av coronaepidemin samt på de beslut Regionförvaltningsverket i Södra Finland har tagit.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 20.11.2020 beslutat att tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer förbjuds i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt under tiden 23.11 – 13.12.2020. Beslutet gäller även Lojo stads område.

Konsekvenserna av beslutet för Lojo stads verksamhet under tiden 23.11-13.12.2020:

  • Lohjan Teatteri

Föreställningarna för Viulunsoittaja katolla ställs in för resten av året. Lohjan Teatteri kontaktar alla som har bokat biljetter till inställda föreställningar och/eller servering på cafeterian. Mer information: https://www.lohja.fi/teatteri/

  • Lojo stadsorkester

Lojo stadsorkester tar inte in publik till konserter under perioden 23.11-13.12.2020. De konserter som planerats för denna period spelas in och visas på Youtube-kanalen för Kulturvägen i Lojo på adressen YouTube.com/kulttuuripolkuNetticket kontaktar alla som har bokat biljetter till konserter för perioden i fråga. Mer information: https://lohjankaupunginorkesteri.fi/

  • Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto

När det gäller musikinstitutets spelningar och konserter är publikmängden begränsad.  Tillställningar som inte kan ordnas enligt restriktionerna ställs in. Musikinstitutet informerar grupperna (studerande/vårdnadshavare) om eventuella inställningar separat. Mer information: https://www.lohja.fi/vapaa-aika-liikunta/taiteen-perusopetus/lansi-uudenmaan-musiikkiopisto/

Beslutet från Regionförvaltningsverket i Södra Finland i sin helhet.

Privata tillställningar och distansarbete

  • Lojo stad rekommenderar att man inte ordnar privata tillställningar med mer än 10 personer i Lojo.
  • Lojo stad rekommenderar starkt distansarbete när det är möjligt. Användning av munskydd bör också förutsättas i mån av möjlighet på arbetsplatserna, särskilt om säkerhetsavstånd inte kan hållas. För att förhindra coronavirussmitta är det bra att ordna mat- och kaffepauserna i skift på arbetsplatserna.
  • Dessutom påminner Lojo stad alla som uträttar ärenden i huvudstadsregionen och arbetspendlare att ägna särskild uppmärksamhet åt att följa hygienanvisningarna. Tvätta händerna, hosta i armvecket och använd munskydd när du inte kan hålla säkerhetsavstånd. Naturligtvis rekommenderas att respektive anvisningar följs även i Lojo.

Om man får symtom som tyder på corona är det viktigt att genast söka sig till coronatest och stanna hemma.

Lojo stad är beredd att införa behövliga mer omfattande restriktioner och rekommendationer.  Behovet av att utvidga eventuella rekommendationer och restriktioner kommer att bedömas minst en gång i veckan.

#TA VARA PÅ FEM TRUMFKORT‬‬ MOT CORONAVIRUSET!

-Om du får symtom, sök dig till coronavirustest och stanna hemma.

-Håll dig på 1–2 meters avstånd från andra.

-Tvätta händerna, hosta i armvecket.

-Använd munskydd

-Ladda ner applikationen Coronablinkern

http://suomitoimii.fi/5valttia‬‬

Share This