Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 22.2.2021

Fira sportlov ansvarsfullt. För närvarande finns det risk för smitta överallt i Finland.Epidemisituationen lever hela tiden och resande ökar risken för att viruset sprids ytterligare.

Sedan början av januari har 87 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Hittills har totalt 5980 coronaprover tagits. I januari togs prover i genomsnitt 101 / dag, i februari har antalet ökat till i genomsnitt 145 / dag. Förra veckan konstaterades 17 nya fall av corona.

Incidensen av corona i Lojo under de senaste 14 dygnen är 63/100 000. Incidensen i hela landet är 104,2/100 000 och i Nyland 207,4/100 000. Under den senaste veckan har coronasituationen försämrats åter i hela landet. Andelen av virusvarianten som sprids lättare har också ökat betydligt. Detta innebär att de gällande restriktiva åtgärderna och rekommendationerna inte kan lindras i detta skede.

För att ytterligare lugna ner coronaläget fortsätter regionförvaltningsverkets beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med mer än 6  personer till och med 14.3.2021. Lojo stads restriktioner och rekommendationer är under motsvarande tid i kraft till och med 31.3.2021. Behovet av restriktionerna och rekommendationerna bedöms varje vecka med hänsyn till både den lokala, regionala och nationella coronasituationen. Information om effekterna av regionförvaltningsverkets beslut och Lojo stads restriktioner och rekommendationer på stadens verksamhet finns på https://www.lohja.fi/sosiaal-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/suositukset-ja-juht/. Lojo stad kommer att informera separat om fortsättningen av eventuella restriktioner.

Fira sportlov ansvarsfullt

THL rekommenderar att sportlovsfirarna vistas utomhus i den egna närmaste kretsen och undviker folkmassor. Skidspår, skogar och pulkbackar är de säkraste platserna att njuta av det kommande sportlovet. Risken för coronavirusinfektion är liten när man rör sig utomhus.

För närvarande finns det risk för smitta överallt i Finland, även om det finns skillnader mellan olika områden i fråga om förekomsten av sjukdomen. Epidemisituationen lever hela tiden och resande ökar risken för att viruset sprids ytterligare. https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/njut-av-vintersemestern-utomhus-skidspar-backar-och-skogar-ar-nu-de-sakraste-platserna-for-semester

Du ska söka dig till coronatest om du har symtom eller får ett exponeringsmeddelande via Coronablinkern

Man ska inte ta sig utanför hemmet, till skolan, arbetet eller till hobbyerna om man har symtom. I Lojo är det lätt och snabbt att gå på coronatest om man har symtom som tyder på corona. Dessa är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet. Du kan göra en elektronisk symtombedömning och boka tid för ett coronatest på adressen www.koronabotti.hus.fi eller kontakta hälso- och sjukvården, under tjänstetid den egna hälsostationen 044 369 2901, övriga tider jourhjälpen, tfn 116117.

Om du får ett exponeringsmeddelande via applikationen Coronablinkern i din telefon ska du söka dig till coronatest. Dessutom rekommenderar vi frivillig karantän för alla som har fått ett exponeringsmeddelande via Coronablinkern. Rekommendationen gäller även dem som har testat negativt och vaccinerats.

Så här fortsätter coronavaccinationerna i Lojo

Totalt har 2644 Lojobor fått sin första vaccination och 1163 har också redan fått en boostervaccination. Av de Lojobor som är berättigade till vaccination har 7,5 % fått en första vaccination. Information om coronavaccinationerna i Lojo och hur de framskrider finns på https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/koronavirus/koronarokotukset/
Vaccinationsordningen fastställs nationellt av THL för hela landet och lokala myndigheter har ingen möjlighet att avvika från ordningen. THL: s bedömning av ordningen är baserad på information om antalet personer som behövt sjukhusvård samt avlidit i corona. Målet är att med vaccinationer skydda först de mest sårbara.

Nu ska personer över 80 år samt personer i åldern 55-69 år (födda åren 1952-1966) som på grund av sin sjukdom hör till riskgrupp 1 vaccineras. Coronavaccinationerna utvidgas till andra åldersgrupper och riskgrupper när fler vacciner blir tillgängliga. För närvarande vaccineras inte personer i åldern 70-79 år. Den här veckan öppnas ett nytt vaccinationsställe vid Pusula hälsostation och vid vaccinationsstället i Tennari börjar man vaccinera utom personer som hör till riskgrupperna även äldre personer. Riskgrupperna definieras mer detaljerat på THL:s webbplats www.thl.fi/koronarokote.

Så här bokar du tid till coronavaccination

Om du är en Lojobo över 80 år eller hör till den första medicinska riskgruppen och är i åldern 55-69 år (född åren 1952-1956) kan du nu boka tid till coronavaccination. Elektronisk tidsbokning på adressen på www.koronarokotusaika.fi samt vaccinationsställena i Tennari och Pusula. Om inga tider visas är alla tider bokade. Nya tider öppnas när vacciner blir tillgängliga.

Vaccinationstider kan också bokas via rådgivningstelefonen på Lojo centrums hälsostation, tfn 019 369 2319 (mån, tis, tors kl. 8-15 och ons, fre kl. 8-13.30) samt via rådgivningstelefonen på Pusula hälsostation, tfn 019 3692300. Numret har en återuppringning.

Relaterade nyheter:

Share This