Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 2.11

Under den senaste veckan (vecka 44) har 2 nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Antalet fall av coronasmitta för hela året är nu 93 i Lojo. I oktober var antalet fall av smitta totalt 26.  Incidensen i Lojo under de senaste 14 dygnen är 28/100 000 (fall per invånare) och i Nyland  är incidensen 81,9/100 000.

Användning av munskydd förutsätts i stadens lokaler för inomhusmotion

Staden kom ut med ett meddelande 30.10.2020 “Användning av munskydd förutsätts i stadens lokaler för inomhusmotion fr.o.m. 2.11.2020”.
Från och med 2.11. 2020  förutsätter staden att alla över 15 år använder munskydd i de lokaler för inomhusmotion som staden driver. Förutom under idrottsprestationen ska munskyddet användas under hela vistelsen. Användning av munskydd förutsätts inte av personer som inte kan använda munskydd på grund av sitt hälsotillstånd. Personens egen anmälan om saken anses vara tillräcklig. Skyldigheten gäller all inomhusmotion, till exempel förenings- och hobbybruk av skolornas idrottslokaler. Ishallar utgör också lokaler för inomhusmotion.
Användning av munskydd rekommenderas fortfarande i alla fritidsutrymmen. På basis av den epidemiologiska bedömningen anses det ändå vara befogat att kräva användning av munskydd i lokaler för inomhusmotion i stället för att rekommendera det.

Staden vädjar starkt till privata företag och allmännyttiga aktörer som driver lokaler och verksamhet att de ska följa samma verksamhetssätt som staden för att förebygga att viruset sprids Det rekommenderas att en skyldighet att använda munskydd införs i privata lokaler för inomhusmotion enligt principerna ovan. Lohjan Liikuntakeskus och stadens pandemiledningsgrupp erbjuder handledning och rådgivning för att genomföra riktlinjerna.

Exponering för corona i Mäntynummen yhtenäiskoulu vecka 44

Lojo stad meddelade 28.10 om massexponering i Mäntynummen yhtenäiskoulu. I Mäntynummen yhtenäiskoulu blev ett antal elever i en klass och en del av personalen utsatta för coronaviruset.

Facebook Live-sändning om coronasituationen i Lojo kan ses på Facebook

På Lojo stads Facebook-kanal redogjorde  Lojo stadsdirektör Mika Sivula samt stadens pandemichef Tuula Suominen 27.10  för bland annat för coronasituationen i Lojo och tog upp aktuella frågor. De svarade också på frågor från invånarna under sändningen. Videon kan ses i eftersändning på adressen Facebook.com/lohjankaupunki  .

Share This