Årskurserna 1-6 i Mäntynummen yhtenäiskoulu övergår till distansundervisning till slutet av höstterminen

Exponeringar för coronavirus har konstaterats i flera årskurser i Mäntynummen yhtenäiskoulu.

Personer som konstaterats vara coronapositiva har vistats i skolan under smittsamhetstiden. De personer som blivit exponerade har identifierats och de sätts i hemkarantän av  Lojo stads smittskyddsläkare. Omikrons andel av alla coronasmittade har ökat, så trots fullt vaccinationsskydd sätts alla utsatta i Mäntynummen yhtenäiskoulu i karantän.

För att säkerställa att den övriga verksamheten och undervisningsarrangemangen i skolan löper smidigt övergår årskurserna 1-6  i Mäntynummen yhtenäiskoulu till distansundervisning från och med 20.12 till slutet av höstterminen.

Smittkedjorna kommer att spåras noggrant för att förebygga nya fall av smitta så effektivt som möjligt. Under karantänen ska man iaktta god hand- och hosthygien. Nära kontakter ska också undvikas. Dessutom ska alla de personer som blivit exponerade vara extra observanta på tecken på infektion.  Symtom på coronavirussmitta är till exempel förhöjd kroppstemperatur, feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- och smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet.

Vi påminner dessutom om att man inte ska ta sig utanför hemmet, till skolan, arbetet eller till hobbyerna om man har symtom. För att förhindra smittspridning ska man iaktta god hand- och hosthygien och hålla säkra avstånd och om det inte går att hålla säkra avstånd ska man använda munskydd.

Om du misstänker att du har blivit smittad, boka tid för koronavirusprovtagning på www.koronabotti.hus.fi. Det är viktigt att alla misstankar om coronavirus undersöks genom laboratorietest. Vid behov ska du kontakta hälso- och sjukvården, under tjänstetid din egen hälsostation 019 3692319 och övriga tider jourhjälpen, tfn 116117. Om det konstateras att du har en coronavirusinfektion, är det viktigt att utreda var du har smittats och  vilka andra personer som eventuellt har smittats av dig. Smittspårning görs för att identifiera smittkedjor och förhindra spridning av epidemin. Om du har frågor om corona kan du också kontakta koronaneuvonta@lohja.fi

Familjerna till de elever som övergår till distansundervisning och skolans personal får information och ges ytterligare anvisningar via Wilma.

Relaterade nyheter:

Share This