Välkommen till informationsmöten om utredningsplaneringen av direktbanan Esbo–Salo

23.10.2018 kl. 17:30-19:30 Laurentius -salen, Kyrkogatan 6, Lojo

Utredningsplaneringen av direktbanan Esbo–Salo som är en del av projektet Snabb tågförbindelse Helsingfors–Åbo inleds. Informationsmötena för allmänheten ordnas enligt nedan:

  • 9.10 Veikkola (informationsmötet för Vichtis och Kyrkslätt): Matsalen i Veikkolan koulu, Sportstigen 7, Kyrkslätt
  • 10.10 Salo: Auditorium i Salo gymnasium, Kaherinkatu 2, Salo
  • 23.10 Lojo: Laurentius -salen, Kyrkogatan 6, Lojo
  • 24.10 Esbo: Fullmäktigegårdens fullmäktigesal, Esbogatan 5, Esbo

Alla möten ordnas kl. 17.30–19.30.

Vid informationsmötena ges information om utredningsplaneringen av direktbanan Esbo–Salo.  De olika parterna presenterar projektet och berättar hur projektet framskrider och om det kartbaserade responssystemet. Efter mötet är det möjligt att diskutera med planerarna. Det är också möjligt att ta del av de kartor som hänför sig till projektet.

Direktbanan Esbo–Salo är en del av projektet Snabb tågförbindelse Helsingfors–Åbo. Projektet har fyra faser och ska förkorta resetiden mellan städerna och skapa nya möjligheter för tillväxt och utveckling för regionerna. En helt ny järnvägsförbindelse på cirka 95 km planeras till sträckan Esbo–Lojo–Salo.

Mer information om projektet finns på Trafikverkets webbplats: www.liikennevirasto.fi/kaikki-hankkeet/espoo-salo-oikorata,https://www.liikennevirasto.fi/kaikki-hankkeet/helsinki-turku-nopean-ratayhteyden-jatkosuunnittelu.

Mer information

Projektchef Heidi Mäenpää, Trafikverket, tfn 029 534 3819, heidi.maenpaa@liikennevirasto.fi

Projektchef Seppo Veijovuori, Sitowise Oy, tfn 020 747 6057, seppo.veijovuori@sitowise.com

Projektchef Kari Fagerholm, Pöyry Finland Oy, tfn 010 33 26449, kari.fagerholm@poyry.com

Projektchef Markku Salo, Ramboll Finland Oy, tfn 0400 711 261, markku.salo@ramboll.fi

Share This