Undvikatt simma vid badstranden i Moisio

Badvattnet i Moisio uppfyller inte kraven

I badvattenprovet som togs från badstranden i Moisio 26.7.2022 har konstaterats att gränsvärdet för E.coli-bakterier överskrids. I vattnet vid badstranden i Moisio konstaterades 1200 E. coli cfu/100 ml när gränsvärdet är 1000 cfu/100 ml.

Ett nytt prov tas från badvattnet och om resultaten ges information vid badstranden. Informationen finns tillgänglig på anslagstavlan vid badstranden och på lohja.fi-webbplatsen efter att provresultaten är klara.

Vi ger information nästa gång 29.7.2022.

Mer information:
Lojo miljöhälsotjänster, tfn 044 042 1132
Lojo stad, Parker och grönområden, tfn 0500 472 630

Share This