Informationstillfället Perhospiha ja pörriäisniitty på Lojo huvudbibliotek torsdag 25 maj 2023

Informationstillfället ingår i projektet för naturens mångfald Ketosirkka som finansieras av Miljöministeriet och miljöföreningen Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys.

Miljöföreningen Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys och projektet för naturens mångfald Ketosirkka, som finansieras av Miljöministeriet, ordnar informationstillfället Perhospiha ja pörriäisniitty – näin onnistut (Fjärilsgård och äng för pollinerare – så här lyckas du) torsdagen den 25 maj 2023. Informationstillfället hålls i Järnefeltsalen på Lojo huvudbibliotek (Karstuvägen 3) kl. 17.30–19.30.

Föreläsare är trädgårdsmästare Erja Hinkkanen från plantskolan Pihaperhonen i Sammatti och biolog Risto Murto från Lojo. De redogör för hur du kan anlägga en blomsteräng på din hemgård eller stuga, hur du sköter ängen och vilka blomväxter du ska välja. Koordinatorn Kaisa Kauranen presenterar projektet för naturens mångfald Ketosirkka och de värdefulla kulturängar som sköts inom projektet i Lojo.

Mer information om informationstillfället ger Kaisa Kauranen, kaisa.kauranen@sll.fi, tfn 050 556 8819.

Arrangörer: Miljöföreningen Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys och projektet för naturens mångfald Ketosirkka, som finansieras av Miljöministeriet

Share This