I centrumområdet i Lojo har kvaliteten på ledningsvattnet återgått till det normala

Lojo vatten- och avloppsverk och miljöhälsotjänster meddelar 20.6.2022

Kvaliteten på ledningsvattnet som distribueras av Lojo vatten- och avloppsverk i Lojo centrum har återgått till det normala.
Vattenverket har spolat ledningsnätet, spolningen har nu avslutats. I dagsläget fungerar Lojo vatten- och avloppsverk normalt. Om du märker en ovanlig lukt eller smak i ledningsvattnet, rapportera det till Lojos vatten- och avloppsverk.

I mikrobiologiska undersökningar har inga avvikelser observerats i de prover från ledningsvattnet som togs förra veckan. Enligt de uppgifter som fåtts kan ett tiotal personer ha fått magsymtom efter att de drack ledningsvatten. Symtomen försvann i regel inom ungefär ett dygn.

Om du i fortsättningen vill ha meddelanden om störningar från vatten- och avloppsverket, vänligen lämna dina uppgifter till vattenverket på:

Meddelanden om störningar via sms

Mer information ges av:

Lojo vatten- och avloppsverk
Driftschef, tfn 0500 475 078, jour, tfn 019 369 1383
e-post: vesilaitos.asiakaspalvelu(at)lohja.fi

Lojo miljöhälsotjänster
Hälsoinspektör, tfn 044 042 1132
e-post ymparistoterveys (at) lohja.fi

Share This