Enkät om faktorer som påverkar seniorernas välbefinnande

Svaren från enkäten används om bakgrundsmaterial för planen och i utvecklingen av saker som påverkar seniorernas välbefinnande

Enkät om faktorer som påverkar seniorernas välbefinnande

I Lojo utarbetas en plan enligt äldreomsorgslagen (980/2012) till stöd för seniorernas välbefinnande i staden. För att kunna utarbeta planen är det särskilt viktigt att höra seniorernas och de anhörigas samt kommuninvånarnas åsikter om de faktorer som påverkar seniorernas välbefinnande i Lojo!

Enkäten om faktorer som påverkar seniorernas välbefinnande kan öppnas via länken nedan:

https://www.webropolsurveys.com/S/E238055C935C1ED7.par

Svaren från enkäten används om bakgrundsmaterial för planen och i utvecklingen av saker som påverkar seniorernas välbefinnande.

Svara och påverka!

Share This