En del av Lojo sjö är riskområde för fästingburen hjärninflammation

Inom det avgränsade området på sydvästra stranden av Lojo sjö konstaterades sommaren 2018 ett flertal fall av fästingburen hjärninflammation. Därför har Institutet för hälsa och välfärd (THL) våren 2019 inkluderat området i det nationella vaccinationsprogrammet mot fästingburen hjärninflammation. Lojo hälsostation inleder avgiftsfri vaccination för invånarna i riskområdet i mars. Vänligen, läs mer om villkoren för avgiftsfri vaccination här nedan.

Lista över gator som är berättigade till gratis vaccin mot fästingburen encefalit.

Vaccinationstider på Lojo centrums hälsostation (Ojamogatan 36)

Onsdag 13.3.2019 kl. 10:00–20:00          (Efternamnets begynnelsebokstav A–L)

Torsdag 14.3.2019 kl. 10:00–20:00         (Efternamnets begynnelsebokstav MÖ)

Familjer med barn i åldern 3–5 år vaccineras på Aurlax familjecenter (Centrums hälsostations fastighet, besöksadress Liessaarigatan 2), tiderna desamma.

Av vägande skäl kan vaccinationen fås på någon annan av dessa dagar utan att man tar kontakt separat.

Vår övriga verksamhet på vaccinationsdagarna?

Både 13.3.2019 och 14.3.2019 deltar hela personalen på Centrums hälsostation och Aurlax familjecenter i vaccinationen med undantag av vissa i förväg reserverade särskilda åtgärder. Tidsbokningen på 019 369 2319 fungerar på normalt sätt, likaså kontakter som tas elektroniskt. Brådskande olycksfall och sjukdomar sköts på Lojo hälsovårdscentrals akutmottagning i Lojo sjukhus fastighet, Sjukhusvägen 8, 08200 Lojo.

Vi beklagar den rusning vaccinationerna föranleder.

Vem har rätt till avgiftsfritt vaccin?

Personer som fyllt tre (3) år och som stadigvarande bor i riskområdet har rätt till en grundvaccinationsserie bestående av tre doser. Dessutom får de stadigvarande sommargäster som har en egen sommarbostad i området och som stadigvarande och regelbundet bor i sommarbostaden i mer än fyra veckor under sommarsäsongen avgiftsfritt vaccin.

Fullföljandet av en icke avslutad grundvaccinationsserie för personer som bor i området ingår i de avgiftsfria vaccinationerna.

Vaccination är inte nödvändig om man inte rör sig ute.

Hur genomförs vaccinationsserien?

Grundvaccinationsserien innehåller tre vaccinationer: startdos, boosterdos efter en (1) månad och en ytterligare boosterdos efter 6–12 månader. Vaccinet för vuxna är Ticovac och för barn Ticovac junior. Senare boosterdoser betalar personen själv.

Tidpunkterna för de följande massvaccinationerna är onsdag 24.4.2019 kl. 10:00–20:00 och torsdag 25.4.2019 kl. 10:00–20.00. Dessa är i första hand avsedda för den andra vaccinationsdosen i serien. Man kan dock komma till massvaccinationen i april för att få den första dosen i serien om datumen i mars inte passade. Tidpunkten för den tredje vaccinationsdosen meddelas senare.

Vem kan inte låta vaccinera sig?

Om man har feber kan man inte låta vaccinera sig. Övriga sjukdomar eller läkemedel är inget hinder för vaccination. Vaccinet passar ammande mödrar bra, med vi rekommenderar att gravida kvinnor börjar med vaccinationen först efter förlossningen. Vaccination av svårt allergiska personer (fått en livshotande reaktion tidigare) avgörs från fall till fall.

Jag önskar bli vaccinerad, men har inte rätt till avgiftsfritt vaccin?

Vaccination rekommenderas för alla som aktivt rör sig i naturen, i synnerhet i kusttrakterna och södra Finland.

Vaccinets försäljningstillstånd gäller för personer som fyllt ett år, men THL rekommenderar inte att små barn vaccineras på grund av ringa sjukdomsförekomst.

Genom att ta kontakt elektroniskt på www.lohja.fi eller Lojo centrums hälsostations bokningsnummer (ringer upp) 019 369 2319 får man recept på avgiftsbelagt vaccin samt tid för avgiftsfri vaccination hos en skötare. Man kan också ha med sig eget vaccin och låta vaccinera sig på massvaccinationen i april. Familjer med barn i barnrådgivningsåldern kan ha med sig eget vaccin och få vaccinationen på öppenrådgivningarna.

Vad är fästingburen hjärninflammation?

Fästingburen hjärninflammation (tick borne encephalitis, TBE, Kumlingesjukan, fästingburen encefalit) är en hjärninflammation orsakad av TBE-viruset. TBE-viruset sprids via fästingbett från fästingens saliv inom några minuter från bettögonblicket. Också fästingarnas nymfer och larver kan sprida viruset och deras bett upptäcks vanligtvis inte. Fästingburen hjärninflammation är en virussjukdom och för den finns ingen läkemedelsbehandling.

Hos 10–30 procent av dem som smittats uppträder lindriga symtom på sjukdomen. Tiden från bettet till de första symtomen varierar från 4 till 28 dygn. Symtomen är feber, obestämt illamående och en känsla av att vara sjuk. Den här fasen varar i allmänhet cirka 4–7 dagar och merparten av infektionerna slutar med detta.

Efter en feberfri period på cirka en vecka får var fjärde insjuknad en egentlig hjärninflammation. Hjärninflammation behandlas alltid på sjukhus. Dödligheten i fästingburen hjärninflammation är mycket låg, cirka 0,5–1 procent. En stor del av dem som insjuknat i egentlig hjärninflammation får dock långvariga, och 2–10 procent till och med bestående, symtom i centrala nervsystemet.

Fästingarna sprider även borrelios eller Lymes sjukdom som orsakas av en bakterie. Det är en annan sjukdom än fästingburen hjärninflammation. Mot den finns inte vaccin, men antibiotika som sätts in i tid har god verkan.

Hur undviker man att smittas av fästingburen hjärninflammation?

När man rör sig i naturen i fästingområden bör man klä sig i långärmad tröja och långa byxor och applicera till exempel Punkki-OFF på bara hudpartier. En vanlig fästingkontroll en gång i dygnet räcker inte för att förebygga fästingburen hjärninflammation, med behövs för förebyggande av borrelios.

Lojo 20.2.2019

Tanja Nummila

Överläkare inom den öppna vården

Ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar

Share This