Den elektroniska tjänsten för registrering av djurhållningsplatser för hästar har öppnats

Hevonen ja nuolukivi

Livsmedelverkets information 19.8.2019:

Livsmedelsverket öppnade i juni en elektronisk tjänst i vilken hållare av hästdjur kan anmäla sina egna uppgifter och uppgifterna om hästdjurens djurhållningsplatser till registret. Inloggning sker med bankkoder på adressen https://epr.ruokavirasto.fi.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av hästdjur (222/2017) föreskrivs om anmälningsskyldigheten som gäller djurhållare och djurhållningsplatser. Anmälningsskyldigheten gäller även dem som håller en enskild häst, ponny, åsna eller korsningar av dessa. Anmälningarna ska göras före 31.12.2020.

Då du använder den elektroniska ärendehanteringen behövs ingen skild anmälan om yrkesmässig eller annars storskalig djurhållning av sällskaps- eller hobbydjur enligt djurskyddslagen, utan uppgiften går på samma gång vidare till regionförvaltningsverket.

Istället för elektronisk ärendehantering är det också möjligt att fylla i en blankett och vidarebefordra den till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet och regionförvaltningsverket. Djurhållare som använder företagsnummer kan tillsvidare inte sköta sina ärenden elektroniskt, utan dessa anmälningar görs fortfarande på blankett.

Mer information på Livsmedelsverkets webbplats:

Registrering av hästdjurhållare och djurhållningsplatser

Djurhållarregistret

Anmälningspliktig djurhållning

Mer information:

Överinspektör Sanna Varjus, tfn 040 489 3355

Share This