Badvattnet vid badstranden i Moisio

Badvattnet i Moisio uppfyller kraven

Badvattenprovet som togs från badstranden i Moisio 27.7.2022 uppfyller de uppställda kraven. Man uppmanade 27.7.2022 att undvika att simma vid badstranden på grund av att provet som togs 26.7.2022 visade att gränsvärdet överskreds.

Vattenkvaliteten vid badstranden i Moisio påverkas av belastningen till följd av regn. Bakterier från miljön kommer in i sjövattnet. För badstranden i Moisio gäller under hela sommaren rekommendationen att undvika simning efter kraftiga regn.

Vi informerar om situationen på anslagstavlan vid badstranden och på lohja.fi– webbplatsen.

Mer information:
Lojo miljöhälsotjänster, tfn 044 042 1132
Lojo stad, Parker och grönområden, tfn 0500 472 630

Share This