Vi söker familjer som kan erbjuda särskilt stöd!

I barnfamiljernas socialtjänster i Lojo stad står för närvarande flera barn med särskilda behov i kö till en stödfamilj. Anmäl dig till utbildning för familjer som kan erbjuda särskilt stöd senast 7.5.2021.

Är du yrkesverksam inom social- och hälsovård eller pedagogik? Vi kommer att ordna en utbildningsdag för familjer som kan erbjuda särskilt stöd lördag 22.5.2021, anmälan senast 7.5.2021 (kontaktuppgifterna nedan).

I barnfamiljernas socialtjänster i Lojo stad samt i vård- och omsorgssamkommunen Karviainen (Högfors och Vichtis område) står för närvarande flera barn med särskilda behov i kö till en stödfamilj. Kan du erbjuda dessa barn en möjlighet att tillbringa veckoslut tillsammans med din familj? Som familj som erbjuder särskilt stöd fungerar du som stöd för ett barn eller en ung person som anses dra nytta av den tid och den uppmärksamhet som en vuxen utanför familjen ger. Du är för barnet en trygg och pålitlig vuxen som har tid att lyssna, hitta på saker tillsammans och samtidigt fungera som en vuxen förebild.

I verksamheten med familjer som erbjuder särskilt stöd kommer du att kunna använda både din egen utbildning som din arbetserfarenhet enligt barnets individuella behov. Personer med en balanserad livssituation kan ansöka om att bli en stödfamilj. För verksamheten betalas ett arvode och en kostnadsersättning. Familjer som erbjuder särskilt stöd får introduktion och utbildning för uppgiften.

Ta kontakt, vi berättar gärna mera!

Mer information och anmälan:

Lojo stad:
socialhandledare Minna Kupari
tfn 044 374 1164
minna.kupari@lohja.fi

Vård- och omsorgssamkommunen Karviainen:
specialsocialhandledare Nina Klenberg
tfn 044 767 4789
nina.klenberg@karviainen.fi

Share This