Västra Nylands social- och hälsovårdsprograms nyhetsbrev 3/2021

Västra Nylands social- och hälsovårdsprograms senaste nyheter 3/2021

• Vårdhemsportalen hjälper att hitta den lämpligaste vårdhemsplatsen för dig eller din närstående
• En digital klinik gör det smidigare att sköta ärenden på hälsostationen
• Det händer i gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård
• Språket en röd tråd som genomsyrar allt
• Känner du unga som är intresserade av att utveckla mentalvården?
• Hälsningar från råden

Vi skapar gemensam social- och hälsovård för västra Nyland. Välkommen med! Vårt nyhetsbrev riktar sig till invånarna, våra intressentgrupper och alla intresserade.

Önskemål om nyhetsbrevet kan skickas till lu-sote@espoo.fi .
Om du ännu inte prenumererar på vårt nyhetsbrev, kan du göra det här.

Share This