Välfärdsområdesfullmäktige godkände välfärdsområdesstrategin 25.10.2022

Välfärdsområdesfullmäktige godkände den gemensamt uppbyggda första strategin för Västra Nylands välfärdsområde. Strategin anger riktningen för välfärdsområdet och beskriver målen för välfärdsområdets första fullmäktigeperiod 2023–2025.

– Strategin som godkändes i dag väckte rätt mycket debatt på välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde. Strategin godkändes i sin helhet och ger oss en gemensamt överenskommen riktning för välfärdsområdets verksamhet och ekonomins riktlinjer på lång sikt. Vi har förbundit oss att fortsätta med strategiarbetet och det fortsätter med beredningen av servicestrategin och beslutet om räddningsväsendets servicenivå samt strategins mätare under 2023. Välfärdsområdet startar om drygt två månader. Vi arbetar varje dag för att säkra invånarnas tjänster, ta hand om de anställda och skapa en trygg övergång till välfärdsområdet för alla, konstaterar välfärdsområdesfullmäktiges ordförande Jarno Limnéll.

Läs mer, strategin för Västra Nylands välfärdsområde:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com/kokous/2022118-4-3678.PDF

Share This