Sommarens fester närmar sig – festa coronasäkert och följ regionala rekommendationer

Försommarens festligheter börjar närma sig. Studentexamen, yrkesexamen eller konfirmation är viktiga etapper som det finns orsak att fira. Trots att coronavirussituationen har lättat under våren finns smittorisken fortfarande i hela landet och situationen kan också försämras snabbt regionalt. Vid anordnandet av fester ska man iaktta de regionala myndigheternas begränsningar för sammankomster, som även gäller privata tillställningar. Dessutom lönar det sig att komma ihåg samma principer vid fester som annars under epidemin. Det viktigaste är att sörja för god hand- och hosthygien, följa säkerhetsavstånden, vid behov använda munskydd och säkerställa att applikationen Coronablinkern fungerar i telefonen.

Säker fest – tips för arrangörer och deltagare

• Ordna fest endast för den närmaste kretsen och överväg att sprida ut gästernas ankomst.
• Håll festen utomhus i mån av möjlighet.
• Om du får också lindriga symtom som tyder på coronavirus, avboka festen eller ditt deltagande i festen. Sök dig omedelbart till coronatest.
• Kom ihåg noggrann hand- och hosthygien. Det är bra att påminna gästerna om handtvätt och erbjuda tillräckligt med handdesinfektionsmedel.
• Kom ihåg tillräckliga säkerhetsavstånd även under festen.
• Använd munskydd när det är möjligt.
• Kontrollera att appen Coronablinkern är nerladdad i din telefon och att den fungerar.

Mer information: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/sommarens-fester-narmar-sig-festa-coronasakert-och-folj-regionala-rekommendationer

Relaterade nyheter:

Share This