Självständig tidsbokning till coronavirustest för invånare i Nyland

Coronaguiden_HUS

Personer som bor inom HUS område kan nu själva boka en tid till en coronavirusprovtagning via Coronaguiden.

Via Coronaguiden som togs i bruk i våras har man kunnat uppskatta sitt behov att testa sig för coronaviruset. Nu kan invånarna i Nyland själva boka en tid till provtagningen via Coronaguiden. För Helsingforsbor är det fortfarande tjänsten Omaolo som är självbetjäningskanal om man behöver boka tid till coronavirus-test och Coronaguiden hänvisar Helsingforsbor till Omaolo.

Efter att ha svarat på Coronaguidens frågor angående symtom och exponering kan användaren själv boka en lämplig tid till ett provtagningsställe. Före tidsbokningen fyller man i förhandsuppgifter.

För tidsbokningen krävs bankkoder eller mobilcertifikat. Tidsbokning för en annan person, till exempel barn, kan göras under ett senare angett tillfälle.

Reformen tros minska på köerna i servicenumren

Man kommer även till coronavirustest inom HUS område genom att enligt den egna kommunens anvis-ningar ringa coronarådgivningsnumret, den egna hälsocentralen, Jourhjälpen eller tjänsten Omaolo. ”Vi hoppas att Coronaguidens självständiga tidsbokning minskar på köerna i telefontjänsterna”, konstaterar Sirpa Arvonen, ansvarsområdesdirektör vid HUS IT-förvaltning.

Anvisningar och svar per textmeddelande

Efter att ha bokat en tid till coronavirustest får kunden en bekräftelse på provtagningstiden samt ankomst-anvisningar per textmeddelande. Även provresultaten kommer per textmeddelande efter att testsvaret är klart.

Positiva resultat från coronavirustest som tagits via självbetjäningstidsbokningen i Coronaguiden kan ses på Mina Kanta-sidorna med en fördröjning, dvs. efter att de kommunala enheterna för smittsamma sjuk-domar har registrerat resultaten i patientdatasystemet i varje kommun. Negativa testresultat kommer att synas på Mina Kanta-sidorna tidigast i början av oktober, då även positiva resultat kommer att synas snabbare.

Om resultatet är positivt ringer smittspåraren på kommunens enhet för smittsamma sjukdomar till perso-nen som insjuknat och ställer frågor om exponeringen.

Det är HUS epidemiologiska enhet och HUS IT-förvaltnings elektroniska tjänster som producerat den nya tjänsten.

OBS!  Tyvärr är tjänsten inte tillgänglig i Internet Explorer-webbläsaren. Tjänsten är tillgänglig i alla allmänna webbläsare: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari.
Adress: https://koronabotti.hus.fi/sv

Läs också
THL: Aktuellt om coronaviruset (COVID-19)

Share This