Pasi Perämäki utsedd till Lojos stadsdirektör

Lojo stadsfullmäktige utsåg den 16 november 2022 enhälligt Pasi Perämäki till Lojos stadsdirektör.

Lojo stadsfullmäktige fastställde den 16 november 2022 diplomingenjör Pasi Perämäki till ny stadsdirektör. Perämäki har tjänstgjort i Lojo i 30 år som ledande tjänsteinnehavare och två gånger som tf stadsdirektör. Perämäki, som varit stadens tekniska direktör, tillsattes som stadsdirektör genom kallelseförfarande.

Han utsågs till stadsdirektör genom ett enhälligt beslut av samtliga fullmäktigegrupper. Tjänsten som stadsdirektör tillsätts för bestämd tid fram till den 31 december 2025.

Pasi Perämäki

Share This