Ordförandena för påverkansorganen vid Västra Nylands välfärdsområde har valts

Rådet för personer med funktionsnedsättning, äldrerådet och ungdomsfullmäktige vid Västra Nylands välfärdsområde sammanträdde för första gången den 2 november 2022.

För att garantera möjligheterna för unga, äldre och personer med funktionsnedsättning att delta och påverka har det i välfärdsområdet inrättats ett ungdomsfullmäktige samt ett äldreråd och ett råd för personer med funktionsnedsättning. Medlemmarna i påverkansorganen valdes bland medlemmarna i motsvarande påverkansorgan i de kommuner som hör till välfärdsområdet.

Till ordförande för ungdomsfullmäktige valdes Milla Suominen (Esbo). Till vice ordförande valdes Fanny Määttä (1 vice ordf., Ingå) och Sandra Kari (2 vice ordf., Kyrkslätt).

Till ordförande för äldrerådet valdes Olli Männikkö (Esbo). Till vice ordförande valdes Mirja Janérus (1 vice ordf., Lojo) och Kaj Sjöblom (2 vice ordf., Kyrkslätt).
Mirja Janérus är ordförande för äldrerådet i Lojo.

Till ordförande för rådet för personer med funktionsnedsättning valdes Pirkko Kuusela (Esbo). Till vice ordförande valdes Marsa Valtonen (1 vice ordf., Lojo), Rosita Ahlgren (2 vice ordf., Ingå) och Juha-Matti Koskinen (3 vice ordf., Kyrkslätt).
Marsa Valtonen är ordförande för rådet för personer med funktionsnedsättning i Lojo.


Share This