Neuropsykiatrisk handledning per telefon startar 2.11.2021

Man kan ringa till telefonrådgivningen i frågor och problemsituationer inom neurospektrumet. Neuropsykiatriska svårigheter orsakar problem i vardagen, t.ex. i social interaktion, språklig och icke-språklig kommunikation, reglering av känslor och kontroll av egna handlingar.

Tjänsten är avsedd för alla barn under 18 år, unga och deras familjer samt de anställda.
Telefontider tis kl. 15–16, tfn 044 369 1244.

På familjecentrets webbplats finns information om tjänsten: https://www.lohja.fi/sosiaal-ja-terveyspalvelut/lapset-ja-perheet/perhekeskukset

Relaterade nyheter:

Share This