Möjliga exponeringar i Lojo på naturstigen i Karnaistenkorpi 27.2.2021

Enheten för smittsamma sjukdomar i Lojo har inte någon information om dem som var vid vindskyddet vid tidpunkten i fråga. Vi påminner dessutom att det nu är särskilt viktigt att undvika och minska nära kontakter.

En person som konstaterats vara coronapositiv har varit vid vindskyddet på naturstigen i Karnaistenkorpi under smittsamhetstiden. Personer som var vid vindskyddet lördag 27.2.2021 cirka kl. 15 – 16 kan ha blivit exponerade för en coronavirussmitta.

Enheten för smittsamma sjukdomar i Lojo har inte någon information om dem som var vid vindskyddet vid tidpunkten i fråga. Vi ber därför personer som vid tidpunkten i fråga vistades vid vindskyddet i Karnaistenkorpi att vara särskilt uppmärksamma på symtom på coronavirusinfektion, t.ex. feber, hosta, huvudvärk, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlorat lukt- eller smaksinne, illamående, diarré och avvikande trötthet.

Om du får minsta symtom på coronavirussmitta och misstänker att du har blivit smittad är det viktigt att du omedelbart söker dig till ett coronatest genom att göra en elektronisk symtombedömning och boka tid för coronavirusprovtagning på adressen www.koronabotti.hus.fi. Du kan också ringa till din egen hälsostation tfn 044 369 2901 under tjänstetid, övriga tider betjänar jourhjälpen, tfn 116117. Det är viktigt att alla misstankar om coronavirus undersöks genom laboratorietest. Om det konstateras att du har en coronavirusinfektion, är det viktigt att utreda var du har smittats och vilka andra personer som eventuellt har smittats av dig. Smittspårning görs för att identifiera smittkedjor och förhindra spridning av epidemin.

Om du får ett exponeringsmeddelande via applikationen Coronablinkern i din telefon ska du söka dig till coronatest. Dessutom rekommenderar vi frivillig karantän för alla som har fått ett exponeringsmeddelande via Coronablinkern. Rekommendationen gäller även dem som har testat negativt och vaccinerats.

Vi påminner dessutom att det nu är särskilt viktigt att undvika och minska nära kontakter. Om man har symtom ska man inte ta sig utanför hemmet till allmänna lokaler, skolan, arbetsplatsen eller till hobbyerna utan söka sig till ett coronatest. För att förhindra smittspridning ska man iaktta god hand- och hosthygien och hålla säkra avstånd och om det inte går att hålla säkra avstånd ska man använda munskydd också utomhus.

Share This