Mjölnargatan avstängd, omväg i bruk under perioden 10-31.8.2021

På Mjölnargatan vid Kohtolagatan till slutet av gatan utförs och ombyggnads- och asfalteringsarbeten. Infart till Mjölnargatan via Harbonäsgatan under perioden 10 – 31.8.2021. Arbetena börjar 10.8.2021 och pågår till slutet av oktober.
Genomfart är inte möjlig vid vägarbetsplatsen och arbetet stör trafiken.

Eventuella förfrågningar om vägarbetsplatsen:
Roger Falck, vägmästare, tfn 0500 707895

Karta över entreprenadområdet och omvägen.

Share This